Duy Xuyên chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện: Đảm bảo nội dung, đúng tiến độ

VĂN SỰ - PHI THÀNH |

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung và tiến độ.

Đảng bộ xã Duy Phước được Huyện ủy Duy Xuyên chọn tổ chức đại hội trước (diễn ra ngày 11 và 12.3.2020) để rút kinh nghiệm cho các địa phương, đơn vị khác. Ảnh: T.S
Đảng bộ xã Duy Phước được Huyện ủy Duy Xuyên chọn tổ chức đại hội trước (diễn ra ngày 11 và 12.3.2020) để rút kinh nghiệm cho các địa phương, đơn vị khác. Ảnh: T.S

Hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, Huyện ủy Duy Xuyên hiện có 66 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 182 chi bộ dưới cơ sở (trong đó có 78 chi bộ thôn, khối phố) với tổng cộng 4.179 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung quan trọng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt. Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên chọn Đảng bộ xã Duy Phước và Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức đại hội trước (diễn ra trong tháng 3.2020) để rút kinh nghiệm cho các địa phương, đơn vị khác.

Nhờ sự theo dõi, chỉ đạo sát sao và hướng dẫn chặt chẽ nên việc chuẩn bị các báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết, đề án nhân sự, nội quy, quy chế làm việc, kịch bản điều hành, công tác tuyên truyền cũng như các công việc khác ở 2 đơn vị tổ chức đại hội rút kinh nghiệm đều thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình và yêu cầu đề ra. Ngay sau đó, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biến đến các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn.

Thời gian qua, Huyện ủy Duy Xuyên tập trung đánh giá, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện giai đoạn 2020 - 2025; sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt trước đại hội. Tiến hành rà soát về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, lịch sử chính trị, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để tham gia giới thiệu nguồn nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới của Ban Chấp hành và cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình nhân sự 5 bước theo quy định. Qua đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duy Xuyên khóa XX thống nhất đề cử 46 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành khóa XXI là 41 đồng chí có phẩm chất, uy tín, triển vọng, năng lực lãnh đạo, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến ngày 30.6.2020,  tất cả chi bộ, đảng bộ trong huyện hoàn thành tổ chức đại hội. Tất cả báo cáo chính trị tập trung đánh giá sát đúng đặc điểm tình hình chung trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đưa ra được những bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định rõ phương hướng, chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

Các bước chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội đều đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình và hướng dẫn của cấp trên về nội dung, nhất là danh sách dự kiến nhân sự cấp ủy có cơ cấu hợp lý cả về số lượng, thành phần, lĩnh vực. Nhờ vậy, đội ngũ ban chấp hành khóa mới đảm bảo chất lượng, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Có thể khẳng định, thành công của đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề quan trọng để Duy Xuyên tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI” - ông Nguyễn Quang Mạnh nói.

Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện

Thời gian qua, ngoài việc thành lập tiểu ban giúp việc, ban hành văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên đã thực hiện các bước xây dựng văn kiện theo đúng quy trình, hoàn chỉnh báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết, chương trình hành động, báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện đại hội cấp trên.

Ông Nguyễn Quang Mạnh cho biết, đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXI, Huyện ủy nhận được văn bản góp ý của 66 tổ chức cơ sở đảng và 12 văn bản của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Dự thảo báo cáo đã 4 lần chỉnh sửa, ý kiến đánh giá chung đều đạt yêu cầu về nội dung, bố cục, bám sát tinh thần hướng dẫn của Tỉnh ủy Quảng Nam trong xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội.

“Báo cáo được viết công phu, kết cấu bố cục hợp lý, trình bày chặt chẽ, lô-gic các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Qua đó đánh giá rõ những thành tựu cũng như hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Phần mục tiêu, giải pháp rõ ràng, có tính khả thi cao, qua đó phản ánh cụ thể và làm nổi bật chủ đề của báo cáo chính trị. Phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng được chuẩn bị chu đáo, dự báo tình hình, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp cụ thể theo từng nhóm lĩnh vực để Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện đạt nhiều thành tựu trong thời gian tới” - ông Nguyễn Quang Mạnh chia sẻ.

TAGS