Duy Xuyên góp ý văn kiện đại hội Đảng cấp trên

HOÀI NHI |

Ngày 15.7, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Tại hội nghị, đa số đại biểu bày tỏ nhất trí cao với các nội dung được nêu lên trong hai dự thảo văn kiện. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sát thực, trọng tâm là cần nêu ra giải pháp cụ thể trong việc tìm đầu ra cho nông sản và có cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Về dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, các đại biểu cho rằng, dự thảo chưa có giải pháp cụ thể cho việc khai phóng tiềm năng kinh tế biển trong thời gian đến và tháo gỡ khó khăn cho các dự án triển khai ven biển. Cạnh đó, phải thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc ở cơ quan nhà nước. Theo một số đại biểu, dự thảo đề cập việc đầu tư kinh phí nhằm bảo vệ đô thị cổ Hội An trước những tác động khó lường do thiên tai gây ra nhưng Mỹ Sơn đang xuống cấp trầm trọng thì lại chưa thấy. Ngoài ra, phải chú trọng công tác giáo dục, nhất là rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cho học sinh, kiểm soát chặt chẽ hoạt động internet…

HOÀI NHI