Duy Xuyên phấn đấu phát triển 50 đảng viên mới

HOÀI NHI |

(QNO) - Chiều 9.1, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức 42 lớp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho gần 7.000 lượt cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện tốt việc sáp nhập, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy ở một số đơn vị.

Đặc biệt, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành 257 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 41 tổ chức và 43 cá nhân. Qua đó, kịp thời phát hiện, tiến hành xử lý kỷ luật 8 đảng viên với hình thức khiển trách, cảnh cáo và khai trừ ra khỏi Đảng. Theo kết quả bình xét, năm 2019 Duy Xuyên có 54/69 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 534 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2020, Huyện ủy Duy Xuyên phấn đấu phát triển 50 đảng viên mới, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Dịp này, Ban Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam và huyện Duy Xuyên tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

TAGS