Gần 10 nghìn tài khoản dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam qua internet

PHƯƠNG THUẬN |

Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 90 năm qua internet cho biết, đến nay đã kết thúc và trao giải cuộc thi kỳ 1 với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tài khoản ở trong và ngoài tỉnh đạt giải.

 

Được biết, tham gia cuộc thi kỳ 1 có 9.862 tài khoản đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong đó, khối sở, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 898 tài khoản tham gia dự thi (có 474 tài khoản đảng viên tham gia dự thi); khối huyện, thị xã, thành phố có 18 địa phương tham gia với tổng số 3.579 tài khoản dự thi (1.719 tài khoản đảng viên); các cá nhân khác có 5.385 tài khoản tham gia dự thi (1.113 tài khoản đảng viên ).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, kỳ 1 của cuộc thi đã đem lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, huy động được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo mục tiêu, lộ trình kế hoạch đề ra. Nội dung và số lượng câu hỏi dự thi sát với văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh về lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng thời tuyên truyền những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam giành được trong suốt những năm qua.