Gắn kết niềm tin

HÀN GIANG |

Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, cùng với tinh thần đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sau gần 10 năm chia tách, xã Điện Thắng Bắc (Điện Bàn) đã đạt được những bước phát triển đáng tự hào.

Người dân thôn Bồ Mưng 2 tự nguyện hiến 2ha đất màu để xây dựng khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã. Ảnh: HÀN GIANG
Người dân thôn Bồ Mưng 2 tự nguyện hiến 2ha đất màu để xây dựng khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã. Ảnh: HÀN GIANG

Phát huy vai trò đảng viên

Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng bộ xã Điện Thắng Bắc chú trọng thực hiện. Khi có chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của lãnh đạo các cấp, địa phương đều có kế hoạch triển khai, quán triệt thực hiện trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trực thuộc và đến tận quần chúng nhân dân một cách kịp thời, đúng nội dung. Từ đó, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các nhiệm vụ phát triển chung của địa phương. Trong đó, đáng chú ý là những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ xã Điện Thắng Bắc qua quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đề cập kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng tại địa phương, ông Nguyễn Bình Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Điện Thắng Bắc cho hay, sau khi nghị quyết ra đời và có hướng dẫn của các cấp, Điện Thắng Bắc đã nhanh chóng triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết về xây dựng Đảng, triển khai xác thực với tình hình thực tế của địa phương. Qua lấy ý kiến góp ý, lãnh đạo địa phương đã ghi nhận được 67 ý kiến tham gia từ cơ sở và từ lãnh đạo huyện Điện Bàn. Các ý kiến tập trung góp ý vào một số vấn đề nổi lên, tồn tại lâu nay tại địa phương cần được chấn chỉnh, khắc phục, như: công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân còn chậm, nhất là trong lĩnh vực đất đai; thực hiện chế độ chính sách cho người có công cách mạng còn vướng mắc.

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, Đảng bộ xã đã xây dựng báo cáo kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, tập trung làm rõ vai trò của cấp ủy và từng cá nhân trong công tác lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển chung của địa phương. Các ngành, đơn vị trực thuộc cũng được chỉ đạo xây dựng báo cáo kiểm điểm, giải trình đối với các nội dung được góp ý, đồng thời rút kinh nghiệm, tích cực đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục. “Thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, lãnh đạo địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện khắc phục cơ bản các vấn đề còn tồn tại được góp ý. Đồng thời tổ chức hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm trước toàn đảng bộ, được cán bộ, đảng viên hết sức đồng tình. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được phân công. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính cũng đã được đẩy mạnh, nhanh gọn, chính xác, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân” - ông Minh nói.

Gắn kết giữa Đảng với dân

Ông Nguyễn Văn Chức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Bắc thông tin: Tháng 9.2005, xã Điện Thắng Bắc được chia tách thành đơn vị hành chính độc lập, đây là điều kiện để địa phương tranh thủ hiệu quả các nguồn nội lực và ngoại lực nhằm phát triển tương xứng với tiềm năng. Vượt qua những khó khăn, thách thức của ngày đầu chia tách, đến nay, Điện Thắng Bắc đã đạt được những bước phát triển đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác an sinh xã hội... Riêng trong năm 2013, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế của địa phương thực hiện hơn 243 tỷ đồng, đạt hơn 117,9% kế hoạch và tăng 11,97% so với năm 2012. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực với giá trị công nghiệp - xây dựng chiếm 73,71%; thương mại dịch vụ 23,46%; nông nghiệp 2,83%. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã chỉ còn 4,18% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,21%. Hạ tầng đường giao thông nông thôn đã được khép kín và đang tiếp tục được đầu tư mở rộng theo tiêu chí nông thôn mới. Theo đánh giá của huyện Điện Bàn, đến nay xã Điện Thắng Bắc đã đạt được 15/19 tiêu chí dù không thuộc xã điểm trong chủ trương hỗ trợ của tỉnh về xây dựng nông thôn mới...  Ông Nguyễn Văn Chức khẳng định: “Để có được những thành tựu phát triển ấn tượng đó, bên cạnh sự nhạy bén trong công tác lãnh đạo, điều hành cùng với tinh thần nỗ lực, nhiệt huyết và đoàn kết thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, luôn có sự chung tay hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân địa phương. Sự đồng thuận vì mục tiêu đưa quê hương phát triển giàu đẹp chính là chìa khóa thành công của mọi phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Vì vậy, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, phát huy vai trò tích cực của đảng viên ở cơ sở nhằm gắn kết niềm tin giữa Đảng với dân trong thực hiện các nhiệm vụ chung là điều mà Đảng bộ xã Điện Thắng Bắc luôn hướng đến”.

Có thể minh chứng cho lời ông Nguyễn Văn Chức về sự gắn kết giữa Đảng với dân mang vai trò quyết định đến thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển chung của địa phương, bằng việc người dân thôn Bồ Mưng 2 đang phấn khởi chờ ngày khởi công xây dựng công trình khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã. Trước đó, để có mặt bằng xây dựng công trình, người dân thôn Bồ Mưng 2 đã tự nguyện hiến 20.000m2 đất canh tác hoa màu cho xã. Ông Nguyễn Văn Cò (thôn Bồ Mưng 2) - một người dân hiến đất bày tỏ: “Nhà nông luôn quý trọng từng tấc đất sản xuất nhưng cũng biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích chung của quê hương. Cứ nghĩ đến ngày công trình được đưa vào sử dụng, con em có chỗ vui chơi, sinh hoạt lành mạnh thì thấy tinh thần phấn khởi hẳn. Lâu nay, các phong trào, cuộc vận động vì sự phát triển chung của quê hương đều được người dân chúng tôi hưởng ứng tích cực như thế”.

HÀN GIANG