Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Tuyên huấn Quân đội

XUÂN THỌ |

(QNO) - Chiều 6.5, tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (6.5.1946 - 6.5.2016) và Tuyên huấn Quân đội (11.5.1946 - 11.5.2016).

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: XUÂN THỌ
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: XUÂN THỌ

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lão thành cách mạng ôn lại những kỷ niệm khi làm nhiệm vụ Tổ chức xây dựng Đảng và Tuyên huấn Quân đội.

Suốt chặng đường dài 70 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn làm tốt công tác tham mưu xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị và hoạt động chính trị Đảng.

Riêng công tác chính trị trong các nhiệm vụ của quân đội, ngành luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương những quyết định đúng đắn, kịp thời về xây dựng, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong các giai đoạn cách mạng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng còn tham mưu đề xuất và giúp Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương, cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp chỉ đạo, hướng dẫn công tác xây dựng, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng hoạt động hiệu quả.

Trong 70 năm qua, ngành còn tập trung lãnh đạo xây dựng các cơ quan vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Các thế hệ trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Tuyên huấn Quân đội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN THỌ
Các thế hệ trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Tuyên huấn Quân đội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN THỌ

Đối với ngành Tuyên huấn Quân đội, kể từ thành lập vào ngày 11.5.1946 đến nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện khắc nghiệt nào, ngành cũng đều nỗ lực vượt qua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng quân đội, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kể từ ngày tái lập tỉnh đến này, ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Tuyên huấn Quân đội tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, có những đóng góp quan trọng, kịp thời tham mưu, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đối với công tác phát triển Đảng, luôn được chú trọng trong tất cả các lực lượng. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ là 28,8%; trong quân nhân dự bị là 7,5%. Đối với ban chỉ huy cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố có 18/18 đồng chí chỉ huy trưởng được cơ cấu vào ban thường vụ; 14/18 đồng chí chính trị viên được cơ cấu vào cấp ủy địa phương cùng cấp; đối với các xã, phường, thị trấn 100% chỉ huy trưởng là đảng viên. Trong tuyển chọn, gọi nhập ngũ, chỉ tính riêng năm 2016, có 90/2.750 thanh niên là đảng viên.

XUÂN THỌ