Giữ gìn sự đoàn kết

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG |

Chăm lo công tác xây dựng Đảng, nhất là chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 tại Đảng bộ huyện Núi Thành nhiệm kỳ qua đã góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất.

Lãnh đạo huyện Núi Thành tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019. Ảnh: C.Đ
Lãnh đạo huyện Núi Thành tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019. Ảnh: C.Đ

Minh chứng từ cơ sở

Đầu tháng 3.2020, Đảng bộ xã Tam Giang (Núi Thành) tổ chức đại hội điểm thực hiện bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nhân sự được lựa chọn giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, đúng cơ cấu, đã thể hiện tinh thần dân chủ rộng rãi, sự cởi mở, tin tưởng, tín nhiệm cao của đại hội.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang - Huỳnh Văn Côi chia sẻ, kết quả bầu cử của đại hội là minh chứng cụ thể về tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng. Đoàn kết thực chất chứ không hình thức “bằng mặt mà không bằng lòng”; cùng hướng đến lợi ích chung là đưa quê hương phát triển, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Và để có được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, những năm qua, Tam Giang luôn chú trọng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay từ rất sớm, Đảng ủy xã Tam Giang đã cụ thể hóa 27 biểu hiện được Nghị quyết Trung ương 4 nêu ra để cán bộ, đảng viên tự soi rọi, tự sửa, khắc phục. Như một sự cam kết chắc chắn, ở vị trí trang trọng nhất trong các phòng làm việc của lãnh đạo chủ chốt xã, hay các ban ngành đều xây dựng khẩu hiệu cụ thể hóa việc học và làm theo lời Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Phòng làm việc của ông Côi treo khẩu hiệu “Nói đi đôi với làm, gương mẫu đi đầu trong công việc”, với vai trò người đứng đầu của Đảng bộ xã, bản thân ông đã luôn nêu gương để làm tròn lời hứa đó.

“Chúng tôi xác định tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 bằng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả là giải pháp quan trọng để xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị xã trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Đây là tiền đề quan trọng để Tam Giang phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương có kinh tế phát triển với cơ cấu nông nghiệp - thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; thu nhập bình quân đầu người trong nhóm đầu của huyện (60 triệu đồng trở lên)...” - Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang Huỳnh Văn Côi nói.

Tạo sự đồng thuận

Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành đánh giá, dấu ấn công tác xây dựng Đảng ở nhiệm kỳ vừa qua của đảng bộ huyện thể hiện rõ nét qua việc chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đi cùng với đó, việc xây dựng các chương trình hành động thực hiện rất kịp thời, đề cao vai trò chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy và người đứng đầu, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, đã tạo bước chuyển biến trong việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiêu biểu, mô hình thiết thực, cách làm hay, có sức lan tỏa mạnh mẽ; đồng thời đã tập trung giải quyết những vụ việc nổi cộm tồn đọng kéo dài nhiều năm tại địa phương.

Đối với Núi Thành, các hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được tiến hành công khai, dân chủ. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 được quán triệt thực hiện ở tất cả tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Hàng năm, việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên được thực hiện một cách nghiêm túc, bám sát nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân liên quan để đảm bảo sát thực, hiệu quả, khắc phục dần hạn chế, yếu kém trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Ông Nguyễn Minh Khả - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành khẳng định: “Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nhất là những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề nổi cộm kéo dài nhiều năm gây bức xúc trong dư luận, để bàn biện pháp phấn đấu, xây dựng kế hoạch khắc phục, giải quyết dứt điểm và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy và lãnh đạo cấp trên”.

TAGS