Giữ vững kỷ cương của Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Từ công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS), kỷ cương, kỷ luật của Đảng được siết chặt và giữ vững, dân chủ trong Đảng được phát huy, tạo sự đoàn kết thống nhất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý để nghiên cứu xây dựng Nghị quyết chuyên đề về KT-GS công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.ĐOAN
UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý để nghiên cứu xây dựng Nghị quyết chuyên đề về KT-GS công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.ĐOAN

Kinh nghiệm từ cơ sở

Năm 2019, Huyện ủy Tiên Phước và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cùng cấp được UBKT Tỉnh ủy đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện nhiều cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Ông Phan Văn Dương - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tiên Phước cho biết, công tác KT-GS và thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ huyện đã có những chuyển biến tốt, khi Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chú trọng thực hiện phương châm “kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng”.

Do vậy công tác KT-GS thời gian qua của huyện được toàn diện cả về nội dung, đối tượng và địa bàn; đồng thời thực hiện rất tốt việc kiểm tra cách cấp. Đặc biệt, trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy xuống tiếp cận địa bàn, gặp gỡ đảng viên và quần chúng nhân dân để trao đổi, khảo sát, nắm bắt thông tin, nghiên cứu thật kỹ nội dung vi phạm sau đó xác định chính xác đối tượng được kiểm tra. Phải làm thật tốt công tác thẩm tra, xác minh theo nguyên tắc “chưa thẩm tra, xác minh, thì chưa kết luận”, có như vậy công tác kiểm tra mới chất lượng.

Năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 983 tổ chức đảng và 1.863 đảng viên (kiểm tra tổ chức bằng năm 2018, kiểm tra đảng viên giảm 30% so với năm 2018). Qua kiểm tra, kết luận 17 tổ chức đảng và 19 đảng viên có vi phạm; trong đó, 1 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 142 tổ chức đảng và 426 đảng viên (kiểm tra tổ chức bằng năm 2018, kiểm tra đảng viên tăng 9% so với năm 2018). Qua kiểm tra kết luận phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 132 đảng viên vi phạm; các tổ chức đảng và đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã được kiểm điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. 

Cũng theo chia sẻ của ông Dương, trong quá trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm phải thực hiện đúng quy trình; giữ vững nguyên tắc của Đảng và phải cương quyết chỉ rõ đúng - sai để kịp thời phát huy ưu điểm và uốn nắn khuyết điểm. Khi xác định các khuyết điểm, sai phạm đến mức phải kỷ luật theo quy định thì cương quyết xem xét xử lý công minh, chính xác, đúng quy trình, đúng nguyên tắc và thẩm quyền. Có thể thấy rất rõ những kết quả điển hình trong việc kiểm tra và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên tại đảng bộ huyện.

Như ở Tiên Lãnh, thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể cấp ủy và bí thư đảng ủy xã, phó bí thư - chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai… Qua kiểm tra xác định có sai phạm đến mức đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với tập thể cấp ủy; cảnh cáo đối với bí thư đảng ủy xã; cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với huyện ủy viên, phó bí thư - chủ tịch UBND xã; khai trừ ra khỏi Đảng một trường hợp bí thư chi bộ thôn đồng thời là công chức địa chính xã.

Thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở xã Tiên Cẩm đối với tập thể cấp ủy và bí thư đảng ủy, phó bí thư - chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai và công tác xây dựng cơ bản. Qua kiểm tra, xác định có sai phạm đến mức phải đề nghị xử lý kỷ luật khiển trách đối với tập thể cấp ủy; khiển trách đối với huyện ủy viên, bí thư đảng ủy; cảnh cáo đối với phó bí thư - chủ tịch UBND xã.

“Gần đây nhất, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong lãnh đạo lĩnh vực tài chính - ngân sách và quản lý, sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản đối với tập thể Chi bộ Tài chính - thống kê và Chi bộ Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cùng các đồng chí là huyện ủy viên, bí thư của 2 chi bộ trên. Nội dung kiểm tra liên quan đến sai phạm trong trách nhiệm sau Kết luận Thanh tra số 09/KL/TTT ngày 29.7.2019 của Thanh tra tỉnh về quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 3 năm (2016 - 2018) tại UBND huyện Tiên Phước. Qua kiểm tra xác định có sai phạm và đề nghị xử lý kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Tài chính - thống kê…” - ông Dương nói.

Phục vụ đại hội đảng các cấp

Ông Phan Văn Dương - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tiên Phước cho hay, Huyện ủy chỉ đạo rất cương quyết trong việc đôn đốc, kiểm tra khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm sau kiểm tra. Thông qua Tổ công tác “thứ Tư tuần cuối tháng” của Ban Thường vụ Huyện ủy và vai trò chỉ đạo của các cấp ủy huyện ở từng cơ quan, đơn vị, việc khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm tra có kết quả rất tốt. Trong đó, tình hình tại xã Tiên Lãnh vài năm trở lại đây không có phát sinh vụ việc phá rừng. Vấn đề khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra việc quản lý tài chính - ngân sách tại Chi bộ phòng GD-ĐT, Đảng ủy xã Tiên Thọ, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện… đều được thực hiện tốt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhìn nhận, những kết quả đạt được trong công tác KT-GS đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ này vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. Có thể thấy, một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện KT-GS chưa đạt chất lượng, hiệu quả; chưa chú trọng công tác giám sát để chấn chỉnh, ngăn ngừa hạn chế, khuyết điểm, dẫn đến một số tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc vi phạm đến mức phải kiểm tra, xử lý kỷ luật.

Có cấp ủy chưa kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT cùng cấp; chưa chủ động nắm bắt thông tin, chậm phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận sau KT-GS còn hạn chế.

Một số UBKT chưa thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc theo dõi, giám sát địa bàn phụ trách của một bộ phận cán bộ kiểm tra thiếu thường xuyên, chưa kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, nhất là những vấn đề nổi cộm, phát sinh để báo cáo cấp ủy, UBKT xem xét, chỉ đạo giải quyết...

Về nhiệm vụ năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, công tác KT-GS cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm, những lĩnh vực chủ yếu như: công tác cán bộ; giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...; các tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Không thể tách rời chức năng lãnh đạo của Đảng

Nói về công tác KT-GS và thi hành kỷ luật Đảng tại địa phương mình, ông Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị ủy Điện Bàn khẳng định, Thị ủy xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nội dung không thể tách rời trong thực hiện chức năng lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng.

Theo đó, nội dung KT-GS phải đảm bảo phục vụ yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng cấp, từng ngành và từng địa phương, đơn vị; chú trọng công tác nắm tình hình, qua nhiều kênh thông tin, vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Trong năm 2019, Thị ủy Điện Bàn đã kiểm tra 9 đảng ủy và 18 đảng viên, giám sát 4 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát 96 tổ chức đảng, 94 đảng viên; UBKT các cấp KT-GS 231 tổ chức đảng, 77 đảng viên. Qua kiểm tra đã phát huy ưu điểm của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm các vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Cụ thể, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 29 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 4 trường hợp. Trong khi đó, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng và 21 đảng viên, Thị ủy Điện Bàn đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên, 1 tổ chức đảng.