Giữ vững nguyên tắc

NGUYỄN THANH HẢO |

Để Đảng mạnh, tổ chức đảng và mọi đảng viên phải giữ vững nguyên tắc hoạt động của mình. Có như thế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng mới nâng cao.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3.2), trao huy hiệu cho đảng viên.Ảnh: THANH HẢO
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3.2), trao huy hiệu cho đảng viên.Ảnh: THANH HẢO

Sức mạnh tập thể

Để phát triển, Đảng tích cực xây dựng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của mình, trong đó tập trung dân chủ là nguyên tắc quyết định đến sự sống còn của Đảng ta. Với tinh thần đó, thời gian qua, nhiều tổ chức, đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc đề ra, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi giai đoạn cách mạng. Tuy vậy, có khi một số nguyên tắc của cuộc sống nói chung, trong đảng nói riêng, thực hành chưa tốt, biểu hiện phổ biến là cấp dưới có lúc không thực hiện đúng chủ trương, quy định của cấp trên; cá nhân chưa nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu của tập thể; còn có nơi gọi là “vận dụng” nghị quyết cấp trên nhưng thực chất lái vấn đề theo “lợi ích nhóm”. Trong sinh hoạt đảng còn có trường hợp không thể hiện rõ chính kiến, góp ý cho nhau thiếu tính xây dựng; triển khai, thực hiện nghị quyết chưa đúng tinh thần của nó; khi bàn, quyết định vấn đề của Đảng thường dựa vào tình cảm cá nhân, ít chú trọng nguyên tắc nên tính cách mạng trong xây dựng Đảng không rõ nét, tính chính trị trong tổ chức, sinh hoạt chưa triệt để. Tất cả thực trạng trên chưa đến mức phổ biến nhưng đã tác động tiêu cực nhiều mặt đời sống xã hội. Từ thực trạng đó, tổ chức đảng các cấp cần giải pháp thiết thực để đảng viên nhận thấy việc giữ vững nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng là lối sống cơ bản của mình, cần cho sự phát triển của Đảng.

Nguyên tắc chung nhất của cuộc sống là việc gì mình không muốn, không thích thì đừng khuyến khích hoặc buộc người khác làm; cái gì tốt thì cố thực hành, giúp đồng chí, đồng đội cùng thực hiện, cùng hưởng. Để có điều hay phải bàn bạc, thống nhất trong tập thể; cá nhân có giỏi cũng ở một số lĩnh vực, trong khi cuộc sống biết bao điều cần đến mà khả năng mỗi người có hạn nên ý kiến của đa số rất có ý nghĩa cho sự phát triển. Với lẽ trên, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là trong Đảng phải xây dựng, thực hiện các nguyên tắc để mọi người thống nhất phương cách thực hành, tạo sức mạnh nội tại để đủ sức lãnh đạo xã hội. Cấp ủy các cấp phải thường xuyên giáo dục để tổ chức đảng cấp dưới, mọi đảng viên nhận thức sâu sắc các nguyên tắc của cuộc sống, trước hết là các nguyên tắc trong công tác tổ chức sinh hoạt đảng. Để tập trung cần phát huy dân chủ thực sự trong đảng, đi đôi với việc nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn, nhất là các quyết định, quy định về công tác xây dựng Đảng để đảng viên đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giữ vững nguyên tắc

Cấp ủy viên các cấp, đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải sống có nguyên tắc, đảm bảo các nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt đảng được duy trì, thực hiện nghiêm túc ở đơn vị mình. Bản thân người đứng đầu trong các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở phải lấy nguyên tắc hoạt động của Đảng làm điểm tựa cơ bản phát huy dân chủ, tập hợp nội lực phát triển sức mạnh trong cả hệ thống nhằm giữ cho tổ chức đảng, đoàn thể các cấp vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên, đoàn viên phải dựa vào tổ chức và hoạt động theo quy định của Đảng, cá nhân có trách nhiệm tham gia xây dựng tổ chức, các quy chế, quy định. Ý kiến cá nhân được ghi nhận nhưng tất cả phải chấp hành yêu cầu của cấp trên và những vấn đề đã được quyết định theo đa số, tuyệt đối không được phổ biến và làm theo ý kiến cá nhân của bất cứ ai. Mọi tổ chức đảng, đảng viên có kế hoạch chu đáo về việc học tập lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những lời dạy của Bác về thực hành các nguyên tắc trong công tác tổ chức, sinh hoạt đảng.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát để các nguyên tắc của Đảng được thực hiện nghiêm túc ở từng cấp. Mục đích kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức, nhưng cần phải kiên quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm túc các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Định kỳ hoặc đột xuất có thể tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nguyên tắc của Đảng ở các cấp, qua đó biểu dương khen thưởng những đơn vị, đảng viên gương mẫu trong chấp hành. Những tổ chức, cá nhân vi phạm phải kỷ luật, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, đồng thời có biện pháp bảo vệ người dám đấu tranh để giữ vững nguyên tắc của Đảng. Vi phạm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ có thể do đơn giản trong nhận thức, thực hiện nhưng đa số vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, do đó cần sự kiểm tra, nhắc nhở tổ chức đảng cấp trên đối với cấp dưới một cách thường xuyên, qua đó giúp tổ chức, đảng viên sửa sai kịp thời, khi  lỗi phạm mới manh nha.

Để Đảng mạnh, tổ chức đảng và mọi đảng viên phải giữ vững nguyên tắc hoạt động của mình. Có như thế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng mới nâng cao. Đây không chỉ yêu cầu mà còn là nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đặt ra trong thời gian tới.

NGUYỄN THANH HẢO