Hiệp Đức: Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

VĂN SỰ |

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-HU và Kế hoạch số 62/KH-HU về tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Ngoài ra, thành lập các tiểu ban, gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tổ chức -  phục vụ và Tổ biên tập nhân sự, Tổ biên tập văn kiện.

Được biết, Ban Tổ chức Huyện ủy Hiệp Đức đã ban hành các hướng dẫn về đại hội chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2017 và công tác nhân sự đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo kế hoạch, Đảng bộ xã Quế Bình là đơn vị được chọn đại hội thí điểm của tỉnh theo hình thức trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy. Dự kiến, Đảng bộ xã Quế Bình tổ chức đại hội từ ngày 3.3 - 6.3.2015. Ngoài ra, Đảng bộ xã Quế Thọ được Huyện ủy Hiệp Đức chọn là đơn vị đại hội điểm của huyện. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy) dự kiến từ ngày 2.6 - 12.6.2015.

VĂN SỰ