Hiệp Đức triển khai nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều qua 15.10, Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn.

Hơn 3 năm qua, Huyện ủy Hiệp Đức chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung 4 về xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, bám sát những vấn đề còn hạn chế sau kiểm điểm để chỉ đạo các cấp ủy xử lý với phương châm “tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa cái chưa tốt, chưa hay”. Qua 3 năm thực hiện triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), Huyện ủy Hiệp Đức đã tuyên dương 91 tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến.

Trước đó, vào buổi sáng, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy cũng đã có cuộc làm việc với Đảng ủy Công an huyện Hiệp Đức, Đảng ủy thị trấn Tân An, Đảng ủy xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức) và Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức về tình hình thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn.

NGUYÊN ĐOAN