Hiệu quả từ một đề án

ĐOÀN ĐẠO |

Chất lượng các tổ chức cơ sở đảng của huyện Núi Thành đã có những chuyển biến rõ nét sau 4 năm triển khai Đề án “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng, xã thị trấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ thôn, khối phố” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chất lượng các tổ chức cơ sở đảng của huyện Núi Thành đã có những chuyển biến rõ nét sau 4 năm triển khai Đề án “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng, xã thị trấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ thôn, khối phố” của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thường vụ Đảng ủy xã Tam Xuân 1 tổ chức họp giao ban, trực báo với các chi bộ thôn.

Cấp bách, kịp thời

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành cho biết, năm 2009 Đảng bộ huyện Núi Thành có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn với 136 chi bộ thôn và hơn 3.000 đảng viên. Thời điểm đó, vẫn còn một số đảng ủy chưa chú trọng xây dựng chi bộ, đội ngũ cán bộ thôn. Nội dung sinh hoạt ở nhiều chi bộ thôn chậm đổi mới, ít sinh hoạt theo chuyên đề; vai trò của chi ủy, bí thư chi bộ thôn chưa được phát huy. Trước thực trạng đó, tháng 4.2009 Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành triển khai đề án “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng, xã thị trấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ thôn, khối phố” (gọi tắt là Đề án 03) nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, khối phố. Theo ông Phúc, đề án đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành quán triệt sâu sắc đến từng đảng bộ xã, thị trấn với các giải pháp cụ thể về giáo dục chính trị - tư tưởng cho đảng viên, cán bộ và nhân dân, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ…

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Tiến - Lê Văn Phu chia sẻ: “Sức lan tỏa của Đề án 03 tại địa phương rất rõ ràng, mạnh mẽ. Đơn cử, trước thời điểm triển khai đề án, Đảng bộ xã Tam Tiến chưa đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, vẫn còn 2 chi bộ thôn hiệu quả hoạt động chưa cao. Sau đại hội lần thứ VIII đảng bộ xã, chúng tôi đã củng cố độ ngũ cán bộ, đảng viên; ở các thôn cũng kiện toàn hệ thống ban nhân dân. Cùng với đó, Đảng ủy xã không ngừng triển khai kiểm tra, giám sát, cùng dự sinh hoạt ở các chi bộ thôn để giúp đỡ, định hướng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa bàn. Chỉ sau 2 năm triển khai Đề án 03, hai chi bộ thôn còn yếu đã vươn lên loại khá, năm 2012 Đảng bộ xã Tam Tiến đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh”. Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Đề án 03 đã kịp thời củng cố hầu hết các chi bộ ở nhiều mặt khác nhau như: củng cố chi ủy, bí thư chi bộ, việc xây dựng quy chế hoạt động và chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Các chi bộ đều thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, nội dung, chất lượng sinh hoạt được đảm bảo. Chính vì vậy, tỷ lệ chi bộ thôn, khối phố đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2009 toàn huyện chỉ có 56,52% chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” thì đến cuối năm 2012 con số này đã tăng lên 76,08% và không còn chi bộ yếu kém. Cùng với đó, sự vào cuộc của các đảng ủy xã, thị trấn đã giúp khối đoàn kết thống nhất giữa trưởng thôn với bí thư chi bộ thôn càng chặt chẽ, gắn kết, các phong trào địa phương được đẩy mạnh.

Vững mạnh từ cơ sở

Ông Doãn Thế Giới - Bí thư Chi bộ thôn Phú Hưng (xã Tam Xuân 1) chia sẻ: “Vì những lý do khách quan, nhiều năm chúng tôi gặp khó trong công tác phát triển đảng viên. Đảng ủy xã đã kịp thời vào cuộc cùng chúng tôi tìm biện pháp gỡ khó. Bằng việc xác định các quần chúng có năng lực, tư cách đạo đức tốt, Chi bộ thôn cử đảng viên kèm cặp, định hướng và tạo môi trường rèn luyện thông qua tham gia các hoạt động, phong trào tại thôn. Chúng tôi cũng xác định, việc phát triển đảng viên mới sẽ tạo nguồn nhân lực chất lượng kế cận đội ngũ cán bộ thôn trong tương lai, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao”. Sau nhiều năm không kết nạp được đảng viên, từ năm 2009 đến nay chi bộ thôn Phú Hưng đã kết nạp được 3 đảng viên mới, đang giới thiệu 5 quần chúng để xem xét kết nạp vào Đảng. Theo Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Núi Thành Nguyễn Vĩnh Phúc, sau khi Đề án 03 được triển khai, nhiều chi bộ đã khắc phục được hạn chế trong công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, số đảng viên trẻ tăng lên. Từ 2009 đến tháng 9.2013 toàn huyện Núi Thành kết nạp 786 đảng viên mới, trong đó có 340 đảng viên được kết nạp ở chi bộ thôn, khối phố.

Hiệu quả của Đề án 03 được thể hiện rõ trong nhiều mặt, nhiều nội dung của công tác xây dựng Đảng ở Núi Thành. Trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng ủy xã, thị trấn được nâng cao, xứng tầm. Các đảng ủy xã, thị trấn đều phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình. Nhiều nơi còn thực hiện tăng cường cán bộ xã về trực tiếp làm bí thư chi bộ hoặc tham gia chi ủy viên. Ông Đinh Hiếu Trung - Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân 1 nói: “Việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã đứng điểm các chi bộ, tăng cường cán bộ xã về làm bí thư chi bộ thôn, đã giúp cho Đảng ủy xã nắm chắc tình hình các thôn trên địa bàn. Cùng với đó, Đảng ủy xã thực hiện chế độ giao ban, trực báo với các chi bộ trực thuộc định kỳ 2 tháng/lần để triển khai các nhiệm vụ chính trị. Thông qua đây các chi bộ báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất, kiến nghị các vấn đề nảy sinh và chúng tôi sẽ có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời”.

Triển khai Đề án 03, công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên được chú trọng, việc theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên đúng thực chất hơn. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở các chi bộ thôn, khối phố ngày càng tăng, từ 64,08% năm 2009 tăng lên 78,54% vào năm 2012. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc cho hay: “Từ hiệu quả của Đề án 03, chúng tôi đang tham mưu Thường vụ Huyện ủy tiếp tục bổ sung đề án. Cụ thể sẽ mở rộng đối tượng thực hiện từ chi bộ thôn, khối phố thành các loại hình chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn”. Ông Phúc còn cho biết, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

ĐOÀN ĐẠO