Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020

ĐÔNG ANH |

(QNO) - Sáng nay 19.9, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để triển khai, hướng dẫn các văn bản chuẩn bị Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TƯ, ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai, hướng dẫn các văn bản về chuẩn bị Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và hệ thống các điểm mới trong các quy định, hướng dẫn về Đại hội Đảng.

Về thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp: Đại hội cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4.2015 và hoàn thành chậm nhất trong tháng 6.2015; Đại hội cấp huyện hoàn thành trong tháng 8.2015; Đại hội điểm cấp cơ sở tiến hành trong quý I/2015. Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến chọn Đảng bộ xã Bình Sa để tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; Đảng bộ xã Bình Trung để thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐÔNG ANH