Huyện ủy Thăng Bình: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

NGUYỄN QUANG VIỆT |

Trong 10 năm qua (2007 - 2017), bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng  ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhờ thế đã nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kiểm tra, giám sát trong thời gian qua. Ảnh:N.Q.V
Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kiểm tra, giám sát trong thời gian qua. Ảnh:N.Q.V

Toàn diện

Ngày 15.10.2007, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 11. Ngay sau đó, Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên  thực hiện; chỉ đạo UBKT Huyện ủy tham mưu triển khai các văn bản về kiểm tra, giám sát. Huyện ủy Thăng Bình đã tiến hành 342 lượt kiểm tra tổ chức đảng, 248 đảng viên. Công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được triển khai thường xuyên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện giám sát chuyên đề 34 tổ chức đảng, 43 đảng viên; đảng ủy cơ sở giám sát chuyên đề 80 tổ chức đảng, 72 đảng viên; các ban đảng của huyện ủy giám sát chuyên đề 176 tổ chức đảng... Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống, quy chế làm việc, tiêu chuẩn cấp ủy viên, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như hầu khắp các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã tặng giấy khen cho 3 tổ chức đảng và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong kiểm tra, giám sát của đảng: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện Thăng Bình, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bình Giang. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tặng giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra Đảng.

Ông Phạm Hiển - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thăng Bình cho biết, trong 10 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức cơ sở đảng và 289 đảng viên. Trong đó, Huyện ủy Thăng Bình kỷ luật khiển trách 6 tổ chức cơ sở đảng, đảng ủy cơ sở kỷ luật khiển trách 5 chi bộ. Đối với cá nhân kỷ luật hình thức khiển trách 189 trường hợp, cảnh cáo 82 trường hợp, khai trừ đảng 18 trường hợp. Thời gian qua, UBKT từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 40 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 195 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 32 tổ chức đảng có khuyết điểm vi phạm, 193 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, khiển trách 6 tổ chức đảng; kiểm điểm, rút kinh nghiệm 26 tổ chức; kỷ luật 106 đảng viên. Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh đánh giá, Thăng Bình đã triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy một cách,đồng bộ. “Vai trò của tập thể, các cá nhân trong cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phát huy, thể hiện rõ trách nhiệm trong triển khai kiểm tra, giám sát” - ông Nguyễn Quang Khánh nói.

Chú trọng giải pháp

Theo ông Võ Thanh Tịnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Giang, địa phương luôn chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trên tất cả lĩnh vực. Nhờ chủ động triển khai nên đã xử lý kịp thời nhiều trường hợp, qua đó nâng cao tinh thần chiến đấu của đảng viên, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ngày một tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng đảng trong sạch. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra, giám sát trong thời gian qua cho thấy một số nhược  điểm. Cụ thể, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát còn có tâm lý ngại đụng chạm, e dè, thiếu bản lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ do đó hiệu quả và chất lượng công việc còn chưa cao. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, ít có thời gian đầu tư, nghiên cứu tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nên nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế. Ông Võ Thanh Tịnh đề xuất Huyện ủy Thăng Bình tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn để đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát được bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến.

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình nhận định, tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên vẫn sẽ còn nhiều. Có địa phương bao che khuyết điểm của cán bộ, đảng viên để chạy thành tích. Tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở vùng đông đang hết sức nóng bỏng. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát phải được nâng cao hoạt động trong thời gian đến. Theo đó, giải  quyết triệt để những vấn đề bức xúc về tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ cương của pháp luật; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Huyện chú trọng kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả lĩnh vực, nhất là những nơi có vấn đề bức xúc, dễ phát sinh sai phạm. Huyện sẽ xem xét, xử lý kịp thời đối với cán bộ, đảng viên khuyết điểm, vi phạm theo đúng nguyên tắc, phương châm, quy định của Đảng. Trong thời gian tới, Huyện ủy Thăng Bình cần chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra nhiều hơn nữa các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhằm tăng cường giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

NGUYỄN QUANG VIỆT