Khắc phục sự e dè, nể nang

NGUYỄN THANH HẢO |

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đáp ứng sự mong đợi của đảng viên và quần chúng. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết, nhiều mặt có chuyển biến tích cực, nhưng không ít đảng viên vẫn còn e dè, nể nang trong sinh hoạt đảng.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Trong hoạt động của Đảng, nhất là sinh hoạt kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho thấy, tính chiến đấu của đảng viên có nâng lên nhưng tình trạng ngại ngùng, sợ mất lòng, mất chức, mất quyền vẫn là lực cản lớn. Có đảng viên thấy sai không dám đấu tranh, thấy đúng không dám bảo vệ... nên tính chiến đấu vẫn là khâu yếu nhất ở nhiều tổ chức cơ sở đảng. Từ chưa tự nhìn rõ mình và không nói rõ với nhau những khiếm khuyết về công tác, sinh hoạt nên đánh giá cán bộ, đảng viên chưa sát thực tế, dẫn đến quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm có khi không đúng thực chất. Hệ lụy của vấn đề trên là chất lượng công tác xây dựng Đảng chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới, uy tín của một bộ phận đảng viên trong nhân dân bị giảm sút.

Thực trạng trên cũng là nguyên nhân khiến việc kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên (nhất là cán bộ lãnh đạo) chưa đúng thực chất. Vẫn còn một số chi, đảng ủy và đảng viên chưa nhìn rõ sự thật, nói không đúng sự thật. Trong kiểm điểm, ưu điểm nêu rất cụ thể còn khuyết điểm vẫn chung chung, chưa chỉ ra nguyên nhân hạn chế do chủ quan, đa số đổ lỗi khách quan. Do có tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo chưa thực sự cầu thị nên ý kiến tham gia của cấp dưới cho cấp trên còn ít, chủ yếu nêu ưu điểm, còn khuyết điểm tập trung những vấn đề chung của tập thể... Do đó, sau kiểm điểm, một số tổ chức đảng, đảng viên chưa có sự chuyển biến rõ nét.

Để khắc phục tính e dè, nể nang trong công tác xây dựng Đảng, cần tập trung đánh giá đúng chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11.10.2011 của Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện nghiêm túc 9 giải pháp về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Trên tinh thần chung đó, để công tác đảng ở cơ sở thực sự có hiệu quả, từng bước khắc phục tính e dè, nể nang, nâng cao tính chiến đấu của đảng viên..., phải bắt đầu từ việc bồi dưỡng quan điểm, giải pháp về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát thường xuyên ở các chi bộ, có kế hoạch để các tổ chức cơ sở đảng tự kiểm tra về việc triển khai, thực hiện các quyết định, quy định thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên giáo dục tinh thần tự kiểm tra của đảng viên. Bên cạnh đó, thủ trưởng đơn vị, bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở phải thật sự là tấm gương sáng trong tu dưỡng rèn luyện, biết lắng nghe góp ý của cấp dưới thì sự e dè, nể nang và những hạn chế khác trong công tác xây dựng Đảng mới từng bước được khắc phục.

Về phần mình, tổ chức đảng cấp trên cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhưng vấn đề nổi lên sau kiểm điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Khi cần có thể kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong kiểm tra, giám sát phải coi trọng giáo dục thuyết phục, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Nâng cao nhận thức chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức cho đảng viên để phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác cán bộ... là những vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để đảng viên tích cực tham gia xây dựng Đảng còn phải khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích. Tổ chức đảng có thẩm quyền nên xem xét, không bố trí, đề bạt đảng viên có lối sống thực dụng, chạy theo lợi ích cá nhân; đồng thời cần có biện pháp hữu hiệu bảo vệ người nói thẳng, nói đúng với tinh thần xây dựng Đảng.

Xây dựng Đảng là việc làm thường xuyên, không đơn giản nên không thể nóng vội. Để Đảng mạnh, đảng viên tốt, mọi tổ chức, đảng viên phải sửa sai kịp thời. Trên cơ sở quy định, chuẩn mực của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở mà cấp ủy, đảng viên có hướng khắc phục để phát triển. Ngoài ra, từng tổ chức cơ sở đảng cần xây dựng quy định, quy chế để hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở có chất lượng như: quy chế hoạt động của chi, đảng ủy cơ sở; quy định về mối quan hệ làm việc của cấp ủy với thủ trưởng cơ quan đơn vị trong lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ để tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt chức trách được giao. Đối với đơn vị hành chính, cần quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ về thực hiện công vụ. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát các mặt công tác ở cơ sở.

Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở. Qua thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục nhiều hạn chế. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Đảng, nhất là đối với “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác Đảng ở đảng bộ vẫn còn một hạn chế như đã nêu trên. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Khối tiếp tục lấy việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh làm nhiệm vụ trọng tâm, đưa hiệu quả, chất lượng xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

NGUYỄN THANH HẢO