Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

BẢO NGUYÊN |

Sáng 31.5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho hơn 200 quần chúng ưu tú đến từ 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng ủy khối.

Trong thời gian 4 ngày (từ 31.5 đến 3.6), các học viên được bồi dưỡng các nội dung: khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

BẢO NGUYÊN