Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 132 đảng viên mới

N.ĐOAN |

Hôm qua 29.2, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 132 đảng viên mới.

Trong thời gian 5 ngày (29.2 đến 4.3), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề. Qua đó, giúp cho các đảng viên mới đứng vào hàng ngũ của Đảng xác định rõ mục tiêu phấn đấu, phương thức hành động; nâng cao nhận thức, lý luận chính trị để tiếp tục rèn luyện, học tập đóng góp vào chất lượng hoạt động của các cơ sở Đảng, các cơ quan đơn vị đang công tác... góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh trong những năm đến.

N.ĐOAN