Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Sáng nay 2.7 diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Dự đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thu - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho 452 đảng viên Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: T.C
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: T.C

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc đạt những thành tựu to lớn. Quân và dân Quảng Nam ra sức thi đua phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Đại hội tiếp tục khẳng định truyền thống hào hùng, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đồng thời có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới; phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: T.C
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: T.C

Báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Quân sự tỉnh đã bám sát phương hướng, mục tiêu, tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được xây dựng khá toàn diện, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ từng bước được nâng lên, đủ khả năng xử trí các tình huống xảy ra.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ; mặt trận tư tưởng của Đảng trong bộ đội địa phương, dân quân tự vệ được giữ vững, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Qua đó góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

20 đại biểu đại diện cho 452 đảng viên Đảng bộ Quân sự tỉnh dự đại hội. Ảnh: T.C
Quang cảnh đại hội. Ảnh: T.C

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020); tham gia thảo luận, góp ý vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIII.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhất là dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt trong đời sống xã hội và hoạt động của lực lượng vũ trang; đội ngũ cán bộ chủ trì của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có sự thay đổi lớn…

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng yêu cầu Đảng bộ Quân sự tỉnh cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của một số cán bộ các cấp, các ngành còn chưa sâu sắc; việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên một số lĩnh vực có lúc thiếu chặt chẽ; vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và các tiềm lực trong khu vực phòng thủ có nơi chưa toàn diện; xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: T.C
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: T.C

Ngoài ra, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ có mặt còn hạn chế, chưa có các giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, công tác phát triển đảng trong quân nhân dự bị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có thời điểm chưa phù hợp, thiếu kịp thời. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có lúc, có nơi chưa được chú trọng.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh liên hoàn, vững chắc; khẳng định vai trò, vị trí trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc, đầy đủ về thời cơ, thách thức đối với đất nước trên không gian mạng; xác định đúng quan điểm, phương châm chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu trong quá trình bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) trong toàn quân gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, cơ sở vững mạnh toàn diện…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa mới. Ảnh: T.C
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa mới. Ảnh: T.C

Sau khi thảo luận, thống nhất và thông qua các nội dung liên quan, sáng cùng ngày, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội sẽ bế mạc vào trưa mai (3.7).

TAGS

Vững vàng bên chân sóng

THÀNH CÔNG - TUẤN ANH |

Trên miền gió sóng nơi miền biển Núi Thành, những ngư dân rám nắng vừa can trường bám biển, vừa tham gia lực lượng dân quân, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Dân quân biển, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân.

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt

Thượng tá LÊ TRUNG THÀNH (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) |

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thượng tá MAI KIM BÌNH (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) |

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, giữ vững mối đoàn kết thống nhất giữa cấp ủy với các tổ chức đảng, giữa đảng viên với chi bộ, giữa đảng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương... là điểm mấu chốt để nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.