Khảo sát về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

MỸ LỘC |

Cuối tuần qua, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến 9 tháng đầu năm 2014.

 Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đúc kết một số kinh nghiệm, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời đề xuất, kiến nghị, đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là những đề xuất, kiến nghị, về quy định thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng cần hướng dẫn cụ thể về nội dung, đối tượng, phạm vi thực hiện quy định “Cấp ủy thực hiện giải quyết tố cáo và tiến hành các nhiệm vụ kiểm tra khi cần thiết”; bổ sung Trưởng ban Nội chính cấp tỉnh tham gia thành viên UBKT cấp tỉnh (ủy viên kiêm chức); tăng thẩm quyền cho UBKT trong việc kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật Đảng; về quy định kỷ luật Đảng bỏ bước lấy phiếu biểu quyết “có kỷ luật hay không kỷ luật” trước khi xem xét, xử lý kỷ luật; thống nhất về thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng và xử lý kỷ luật hành chính; cần có quy định việc đình chỉ sinh hoạt chi bộ trong trường hợp chi bộ có nhiều đảng viên vi phạm, chi bộ không còn đủ đảng viên để sinh hoạt; các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương cần cô đọng, cụ thể, dễ hiểu để thực hiện... Các kiến nghị, đề xuất sẽ được Đoàn khảo sát báo cáo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng khóa XII làm cơ sở pháp lý tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

MỸ LỘC