Khâu then chốt

HOÀI NHI |

Đảng bộ xã Quế Xuân 1 hiện có 14 chi bộ trực thuộc với tổng số 159 đảng viên, trong đó nữ chiếm 24%.

Ông Nguyễn Quốc Cơ - Bí thư Đảng ủy xã Quế Xuân 1 cho biết, hàng năm Đảng bộ xã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, gắn với thảo luận các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ từng lĩnh vực có liên quan, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ông Cơ chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn chú trọng đổi mới cả về phương pháp, nội dung và hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng. Định hướng đường lối đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Ngoài ra, việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn đi đôi với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”… Qua đó, ngày càng xuất hiện các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, xây dựng tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương sáng ngời của Bác”.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Quế Xuân 1 xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo gương Bác Hồ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Phấn đấu hàng năm kết nạp mới ít nhất 10 đảng viên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hơn 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; 80% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến năm 2020 có 100% số cán bộ đạt 3 chuẩn, hơn 70% có trình độ đại học…

Đại hội Đảng bộ xã Quế Xuân 1 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra trong hai ngày 17 và 18.3. Đây là địa phương được Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn chọn làm điểm để các đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm.

HOÀI NHI