Kiểm tra nhiều tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 11.3, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh cho biết, trong tháng 2.2019, UBKT huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và cơ sở đã kiểm tra 8 tổ chức đảng và 38 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Nội dung kiểm tra tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và giao đất ở; công tác cán bộ; công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính ngân sách xã; việc thực hiện quy chế làm việc; kê khai hồ sơ để hưởng chế độ thương binh; công tác quản lý giáo dục đảng viên; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Qua kiểm tra, kết luận 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên có khuyết điểm vi phạm; trong đó, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên.

Cùng thời gian này, cấp ủy và UBKT các cấp của tỉnh đã thi hành kỷ luật khiển trách 2 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 11 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: khiển trách (8 trường hợp), cảnh cáo (3 trường hợp). Nội dung vi phạm liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

NGUYÊN ĐOAN