Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm: Kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân

B.T.V (Tổng hợp) |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa tổ chức kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó đưa ra hình thức kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân sai phạm.

Theo Thông báo số 288-TB/UBKTTU về kết quả phiên họp thường kỳ, UBKT Tỉnh ủy đã có kết luận về việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My, thông báo của UBKT nêu rõ: Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My còn một số hạn chế trong thực hiện Quy chế làm việc của huyện ủy, trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Việc thống nhất chủ trương xây dựng tuyến đường Tây Tắc Pỏ chưa phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương, ảnh hưởng đến khu Di tích lịch sử quốc gia Nước Là, đến cảnh quan môi trường tự nhiên. Thiếu sâu sát, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các ngành và cán bộ, đảng viên có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Sông Tranh 2 dẫn đến thực hiện không đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài trên địa bàn chưa được giải quyết dứt điểm; một số thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sông Tranh 2 huyện Nam Trà My vi phạm về tài chính gây hậu quả rất nghiêm trọng. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Về nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, UBKT Tỉnh ủy kết luận: Trong thời gian đương nhiệm đã thiếu chặt chẽ trong quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để một số thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sông Tranh 2 huyện Nam Trà My vi phạm về tài chính gây hậu quả rất nghiêm trọng. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu đồng chí nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBKT Tỉnh ủy cũng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng, đề nghị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch và chủ tài khoản Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sông Tranh 2 huyện Nam Trà My. Lý do: còn chủ quan, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ một số nội dung trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; thực hiện không nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính; buông lỏng quản lý, để cấp dưới vi phạm về tài chính gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Đối với Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện kiêm Phó Chủ tịch và chủ tài khoản ủy quyền Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sông Tranh 2 huyện Nam Trà My, UBKT Tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng, đề nghị kỷ luật cách chức Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện. Theo thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện chủ quan, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ một số nội dung trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, chi sai nguyên tắc và quy định số tiền hơn 855 triệu đồng. Những khuyết điểm, vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Với những khuyết điểm, sai phạm như chủ quan, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ một số quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Sông Tranh 2 tại Huyện Nam Trà My, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách về Đảng, đề nghị kỷ luật khiển trách về chính quyền đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trà My.

Đồng thời với việc kiểm điểm và xử lý kỷ luật về Đảng, UBKT Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My chỉ đạo UBND huyện, các tổ chức đảng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành xem xét, xử lý nghiêm túc các tập thể và cá nhân có liên quan, xử lý đồng bộ về mặt chính quyền.

Tại Thông báo số 288, UBKT Tỉnh ủy cũng đã có kết luận kiểm tra đồng chí Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Theo kết luận, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh có những vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống cán bộ, đảng viên; thực hiện không đúng chuẩn mực về văn hóa giao tiếp nơi công sở; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên. UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về Đảng đồng thời chỉ đạo kỷ luật tương ứng về đoàn thể. Ngày 6.8.2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kỷ luật đồng chí Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân bằng hình thức khiển trách về Đảng.

Về giải quyết đơn tố cáo đối với đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ, trong việc xác định vị trí đất đang tranh chấp không đúng thực tế, làm sai lệch hồ sơ liên quan đến vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất; UBKT Tỉnh ủy kết luận nội dung tố cáo không có cơ sở. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin để Tòa án nhân dân các cấp giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, UBND huyện Hiệp Đức và một số cá nhân liên quan có những kết luận không đúng với thực tế làm cho các cơ quan tố tụng luôn đưa ra nhận định mâu thuẫn nhau trong quá trình giải quyết vụ án; các đương sự căn cứ mâu thuẫn này để kháng cáo, dẫn đến vụ án kéo dài nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền địa phương. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời yêu cầu UBND huyện Hiệp Đức có văn bản xác nhận lại đúng thực tế về thửa đất đang tranh chấp để làm căn cứ cho tòa án xét xử vụ án khách quan, công bằng.

Trên lĩnh vực kiểm tra tài chính đảng, qua kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy việc Thường trực Huyện ủy Phước Sơn thống nhất chủ trương chia tách kinh phí cho từng cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy quản lý và tự chịu trách nhiệm là thực hiện không đúng cơ chế quản lý tài chính đảng; nghiệp vụ của kế toán Văn phòng Huyện ủy có mặt còn hạn chế, tham mưu một số khoản chi và thanh toán chưa đúng quy định. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu thu hồi hơn 9,9 triệu đồng chi trùng chế độ phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên trong 2 năm 2012, 2013, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và các cá nhân liên quan.

B.T.V (Tổng hợp)