Kiểm tra, xử lý nghiêm cấp ủy, người đứng đầu để xảy ra mất đoàn kết nội bộ

NGUYÊN ĐOAN |

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tại buổi làm việc vào chiều 24.6 với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; trao đổi đối với những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đinh Nguyên Vũ cho biết, từ đầu năm đến nay, đã kết nạp 75/150 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 50% so với nghị quyết đề ra; chuyển đảng viên chính thức cho 56 trường hợp; đồng thời xóa tên một trường hợp. Toàn Đảng bộ Khối xử lý kỷ luật 12 trường hợp, quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 1 trường hợp; tham gia thẩm tra đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ của tỉnh đối với 12 trường hợp... Qua thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thông tin làm rõ thêm các kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; việc chậm giải quyết đơn tố cáo của đảng viên thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai...

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ Khối đã tích cực triển khai cụ thể hóa hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, mà trọng tâm là các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó, tạo một bước chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng tại đảng bộ; đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời cho rằng, với đặc thù là một Đảng bộ làm công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần đi đầu, làm gương thật tốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh.  

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối tiếp tục chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cũng như các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, tập trung kiểm tra, chuẩn bị chu đáo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đảng bộ. Đặc biệt, ở một số tổ chức đảng để xảy ra mất đoàn kết nội bộ thì cần phải tăng cường kiểm tra cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm vi phạm...