Kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp

|

Thực hiện nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh đã được sắp xếp, kiện toàn; trong đó, vấn đề cán bộ trẻ, cán bộ nữ đã được quan tâm đúng mức.Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh tổng kết công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2015; định hướng đến năm 2020. Ảnh: H.GIANGỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY LÊ VĂN DŨNG: "THỬ THÁCH THỰC TIỄN, TẠO NGUỒN LÂU DÀI"Thực hiện nguyên tắc Đảng về công tác cán bộ, sau đại hội đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy tiến hành phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy khóa mới; củng cố, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các phòng, ban của huyện. Thống nhất bầu và chỉ định bổ sung 2 đồng chí vào ban thường vụ cấp huyện, thị, thành ủy. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy củng cố, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 (do một số đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch HĐND không đủ tuổi tái cử). Đối với những đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và quyết định giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/NĐ-CP ngày 9.3.2015 của Chính phủ cho 35 trường hợp; giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ cho 8 trường hợp.Nhìn chung, việc phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 được thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương và thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ. Những đồng chí được bố trí, sắp xếp sau đại hội đều đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, quy hoạch và có tính kế thừa, đã tiếp cận và phát huy được năng lực, trình độ, sở trường công tác góp phần cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo đảng bộ và nhân dân triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.Sắp tới đây, từ việc đánh giá những ưu, khuyết điểm trong công tác cán bộ; đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 30.6.2011, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp mang tính đột phá trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra.Cũng theo định hướng, trong thời gian tới, toàn tỉnh tập trung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025 với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có tầm nhìn chiến lược cho cả trước mắt và lâu dài, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30.11.2004 và Kết luận số 24-KL/TW ngày 5.6.2012 của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng, trong quy hoạch, được đào tạo, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn. Khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ ở một số địa phương, đơn vị; tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý lâu dài cho các địa phương, các cấp, ngành…, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh. HÀN GIANG (ghi)LUỒNG SINH KHÍ MỚI Ở TIÊN PHƯỚCNhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các cấp là nữ giới của huyện Tiên Phước đã tạo ra một luồng sinh khí mới, đặt ra những kỳ vọng mới.Công tác cán bộ nữ ở huyện Tiên Phước đang được các cấp quan tâm. Ảnh: D.LLâu nay, ở các địa phương, cán bộ lãnh đạo nắm giữ vị trí quan trọng phần nhiều là nam giới. Đến Tiên Phước hôm nay, nhiều cán bộ nữ được nhắc đến. Như ở các xã Tiên Sơn, Tiên Châu, dù Đại hội Đảng bộ xã đã đi qua thời gian khá dài, vẫn còn nghe người dân khen ngợi về sự thay đổi trong công tác cán bộ, trong đó cán bộ nữ được coi trọng. Tỷ lệ trắng phụ nữ trong cấp ủy ở nhiều xã đã không còn. Đặc biệt, cấp ủy Đảng xã Tiên Sơn có 6/12 người là nữ; trong cơ quan hành chính xã, lãnh đạo Đảng, chính quyền, hội đoàn thể, nhân viên, nữ giới chiếm 50%. Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn khẳng định: “Là phụ nữ làm lãnh đạo trong một cơ quan đến 50% số cán bộ cũng là nữ giới, tôi dám khẳng định hiệu quả công việc không hề giảm sút, mà ngược lại tiến triển rất tốt. Khi được giao việc, chị em về là triển khai ngay, không rề rà. Với bước chuyển biến mới về công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ trẻ, có năng lực được cấp trên quan tâm, tạo điều kiện phát triển đã giúp cho chị em tin tưởng, phấn đấu và luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào”.Trong kỳ Đại hội Đảng vừa qua, huyện Tiên Phước được Tỉnh ủy biểu dương vì đã đạt được tỷ lệ nữ trong cấp ủy huyện với 7/41 người (17,07%); cấp ủy xã, thị trấn tỷ lệ 42/169 người (24,85%). Nữ lãnh đạo trong các phòng, ban và tương đương ở cấp trưởng phòng đạt tỷ lệ 26,09%, cấp phó đạt 36,59%. Ở cấp xã, lãnh đạo chính quyền là nữ chiếm 22,99%. Nêu ra những con số trên để thấy rằng, muốn có được thành quả hôm nay, các cấp ủy đảng của huyện Tiên Phước đã phải chuẩn bị chu đáo từ trước công tác quy hoạch, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ học vấn, chính trị. Sự quan tâm chuẩn bị về lâu dài đã cho ra “trái ngọt” ngày hôm nay, khi những vị trí lãnh đạo khá quan trọng của huyện Tiên Phước đã có hình dáng người phụ nữ, như vị trí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Bí thư Huyện đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã. Đặc biệt, phụ nữ được bổ nhiệm ở vị trí lãnh đạo đều đạt chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, và còn rất trẻ.Bí thư Huyện ủy Tiên Phước - Phạm Văn Đốc nói: “Giao việc cho cán bộ nữ tôi có thể yên tâm hoàn toàn, bởi ở phụ nữ có những đức tính mà đàn ông không có, như cần mẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, làm đến nơi đến chốn. Trong điều kiện ở cơ sở, thường xuyên tiếp xúc với người dân, lời nói của chị em phụ nữ dễ nghe, dễ thuyết phục, vì thế mà phụ nữ làm công tác dân vận có khi cũng tốt hơn cánh nam giới. Nhiều người làm công tác lãnh đạo dù là phụ nữ nhưng rất quyết đoán, nói là làm, làm được nhiều việc cho địa phương”. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng khẳng định nhiệm vụ quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phát triển cán bộ nữ sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy, theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ cấp huyện đến cấp xã. (DIỄM LỆ)