Kinh nghiệm quý từ Đại hội điểm, thí điểm: Phát huy dân chủ trong Đảng

HÀN GIANG |

Tập trung làm tốt công tác nhân sự với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ và phát huy đoàn kết, nhất trí trong tổ chức đảng là những yếu tố quyết định thành công của đại hội thí điểm cấp cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại các địa phương.

Đề cao tinh thần đoàn kết

Đại hội thí điểm cấp cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư là một chủ trương mới, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp tại đại hội, thực hiện mở rộng quyền dân chủ trong Đảng. Trước đây, đại hội đảng viên hay đại hội đại biểu chỉ trực tiếp bầu ban chấp hành đảng bộ; sau đó ban chấp hành tiến hành bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư chứ không do đảng viên trực tiếp bầu tại đại hội. Ông Trần Xuân Thọ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, đến cuối tháng 3.2015, đã có 43/48 cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm hoàn thành đại hội, đạt tỷ lệ 89,58%. Trong đó, có 17 (trong số 20 đơn vị được chọn) tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đạt tỷ lệ 85%. Kết quả, đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở tiến hành đảm bảo đúng quy định; nhân sự trúng cử cơ bản đảm bảo định hướng, cơ cấu theo dự kiến. Các đồng chí bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại đại hội thí điểm đều đạt số phiếu tín nhiệm hơn 90%, có trường hợp đạt số phiếu tín nhiệm 100%. Điều đó cho thấy độ tín nhiệm của đảng viên đối với người được bầu vào chức danh chủ chốt đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và có uy tín cao trong đảng viên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã Quế Bình (Hiệp Đức) - đơn vị được Tỉnh ủy chọn thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã Quế Bình (Hiệp Đức) - đơn vị được Tỉnh ủy chọn thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ông Đoàn Văn Viên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo đại hội thí điểm của Tỉnh ủy cho biết, đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư là chủ trương mới, chưa có trong Điều lệ Đảng. Do đó, tổ chức đảng cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, hướng dẫn để chuẩn bị đảm bảo các nội dung, nhân sự trước khi tiến hành đại hội. Đồng thời mỗi cơ sở đảng quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên để nâng cao nhận thức trong toàn đảng bộ về chủ trương mới; đề cao tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của đảng bộ trong xây dựng, nâng cao chất lượng của cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt, chống tư tưởng bè phái, cục bộ.

Chú trọng công tác  nhân sự

Nhìn nhận từ thành công của Đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại Đảng bộ xã Quế Bình (Hiệp Đức), ông Đoàn Văn Viên nói: “Việc chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ. Công tác quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư phải được chuẩn bị một cách chu đáo, đảm bảo theo quy trình, thực hiện công khai, dân chủ. Đội ngũ cán bộ được quy hoạch phải thật sự có năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm thì sẽ thuận lợi trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội. Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến đảng viên ở các chi bộ trực thuộc và lấy ý kiến góp ý của đại diện mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên trong việc tín nhiệm giới thiệu nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư khóa mới. Kết quả tín nhiệm là cơ sở quan trọng để cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị nhân sự đạt được sự thống nhất cao. Nhờ làm tốt những điều đó, nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng bộ xã Quế Bình được đại hội thống nhất cao; không có người ứng cử, đề cử ngoài danh sách do cấp ủy đương nhiệm giới thiệu”.

Sau khi Đảng bộ xã Tam An (Phú Ninh) và Đảng bộ xã Quế Bình (Hiệp Đức) - hai tổ chức cơ sở đảng được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm thành công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các địa phương còn lại. Ông Trần Xuân Thọ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý, các cấp ủy đảng cần tập trung bám sát, nắm vững các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, cần chú ý thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên. Đồng thời thực hiện đảm bảo quy trình công tác nhân sự, trước trong và sau đại hội theo đúng Hướng dẫn số 20-HD/TCTU ngày 3.9.2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

HÀN GIANG