Kỷ niệm 68 năm thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước

NGUYỄN HƯNG |

Sáng 16.6, Đảng bộ huyện Tiên Phước kỷ niệm 68 năm thành lập Đảng bộ huyện (16.6.1946 – 16.6.2014). Năm 1941, hai tổ chức cộng sản đầu tiên là Thạnh Bình (xã Tiên Cảnh) và Tài Đa (xã Tiên Phong) được thành lập. Ngày 16.6.1946, Đảng bộ huyện Tiên Phước được thành lập do đồng chí Huỳnh Hòa làm Bí thư. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp – Mỹ, Tiên Phước là nơi hậu cứ sản xuất, vừa là nơi kháng chiến lâu dài và đặt cơ quan đầu não của tỉnh, của khu V; Đảng bộ và nhân dân Tiên Phước đã anh dũng vượt sông Tranh giải phóng vùng Lãnh – Ngọc – Hiệp; chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn – Cẩm – Hà. Ngày 10.3.1975 cùng với Tây Nguyên, Tiên Phước được giải phóng, mở màn cho cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, góp phần làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất nước nhà. Với những đóng góp to lớn địa phương được Khu ủy V tặng danh hiệu “mảnh đất thánh” của cách mạng khu V. Huyện Tiên Phước và 10 xã, 2 đơn vị và 3 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 1.800 đảng viên; số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng, không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

NGUYỄN HƯNG