NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16.10)

Làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin

HÀN GIANG |

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, vai trò của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tiếp tục được phát huy hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) của Đảng có chuyển biến khá rõ nét, nhất là việc chú trọng kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm...

Thường trực UBKT Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019 cụm đồng bằng. Ảnh: N.Đ
Thường trực UBKT Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019 cụm đồng bằng. Ảnh: N.Đ

Phòng ngừa sai phạm

Tại Đảng bộ huyện Nông Sơn, việc chú trọng tuyên truyền, phổ biến về công tác KT-GS, kỷ luật của Đảng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở, trước hết là người đứng đầu đối với nhiệm vụ này. Từ đó, công tác KT-GS của Đảng đã phát huy vị trí, vai trò trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Theo ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn, công tác KT-GS của Đảng tại Đảng bộ huyện đã có sự đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hàng năm, cấp ủy, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình công tác KT-GS theo Điều lệ Đảng và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các cuộc KT-GS đảm bảo quy trình, phương pháp, qua đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; kịp thời uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở. Qua công tác KT-GS, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, các tổ chức đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy đã phát hiện, xem xét, thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 72 đảng viên. “Việc chú trọng thẩm tra xác minh, kết luận rõ đúng sai, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và kịp thời xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý, giúp cấp ủy, tổ chức đảng đề ra biện pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời qua đó góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ” - ông Bình nhìn nhận.

Trong nhiệm kỳ qua, UBKT huyện ủy Tiên Phước đã tham mưu, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ chức đảng và 27 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 1 đảng bộ và 8 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; còn lại đều có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, UBKT Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong khi đó, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 chi bộ và 41 đảng viên. Kết quả, 5 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; còn lại đều có khuyết điểm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, được yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước - ông Phạm Văn Đốc chia sẻ, công tác KT-GS theo Điều 30 được huyện và xã quan tâm thực hiện quyết liệt. Mỗi năm cấp huyện thực hiện 12 cuộc KT-GS đối với tổ chức đảng; từ 10 - 12 cuộc đối với người đứng đầu tổ chức đảng; tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm như: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vườn, trang trại, giảm nghèo, phòng chống tham nhũng, lãng phí... “Ở nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tập thể, cá nhân sau khi được KT-GS phải nghiêm túc tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm đúng theo thời gian cam kết. Đồng thời giao UBKT Huyện ủy giám sát việc khắc phục, nếu chưa khắc phục được thì tiếp tục yêu cầu có kế hoạch khắc phục xong mới thôi. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được tập trung chỉ đạo thực hiện, hướng vào các nội dung, vấn đề cần phải hết sức quan tâm như quản lý, bảo vệ rừng; hay gần đây nhất là tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng, 6 đảng viên liên quan đến kết luận của Thanh tra tỉnh về các sai phạm về quản lý tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản trên địa bàn” - ông Đốc nói.

Tập trung ở lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm

Đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 3.137 lượt tổ chức đảng và 8.234 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 2.373 lượt tổ chức đảng và 5.504 lượt đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 40 tổ chức đảng, 53 đảng viên; giám sát 12 lượt tổ chức đảng và 32 lượt đảng viên. Kết luận KT-GS có 7 tổ chức đảng, 32 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chuyển kiểm tra vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, 4 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 429 tổ chức đảng và 1.523 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 39 tổ chức đảng và 456 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng. Về thi hành kỷ luật Đảng, cấp ủy các cấp, chi bộ đã xử lý kỷ luật 45 tổ chức đảng và 1.021 đảng viên vi phạm;. UBKT Tỉnh ủy, UBKT cấp ủy huyện đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 269 đảng viên vi phạm.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ qua, ban thường vụ, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác KT-GS. Từng cấp ủy đảng đã xây dựng và ban hành chương trình công tác KT-GS toàn khóa và hàng năm để triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình. Định kỳ hàng quý, thường trực cấp ủy tổ chức trực báo công tác KT-GS, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, vướng mắc ở cơ sở. Thời gian qua, việc KT-GS đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị luôn gắn với KT-GS vai trò người đứng đầu. Ngoài các nội dung về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao còn tiến hành KT-GS về ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhiệm vụ của người đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá, công tác KT-GS trong Đảng có nhiều nội dung đổi mới, trong đó chú trọng KT-GS ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, mở rộng đối tượng, tập trung ở những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Qua KT-GS đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm; đồng thời giáo dục, ngăn ngừa khuyết điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Chỉ ra các mặt còn hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, trước yêu cầu của tình hình mới, các cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS, kỷ luật của Đảng. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, gắn với trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là các cơ quan trọng yếu và lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, ngành quản lý đất đai, tài chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính. “Nơi nào để xảy ra các vấn đề nổi cộm, bức xúc khiến người dân phiền hà thì phải tăng cường công tác KT-GS. Phải làm quyết liệt, tập trung mọi nỗ lực để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thanh lọc, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân sai phạm... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo thuận lợi cho công tác xây dựng Đảng đạt kết quả” - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.