Năm 2017 Phú Ninh kết nạp 190 đảng viên mới

ANH ĐÔNG |

(QNO) - Sáng qua 11.1, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Phú Ninh có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, nhất là việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 phần lớn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm, đã kết nạp 190 đảng viên mới, chuyển đảng viên chính thức 139 đồng chí, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên cho 161 đồng chí.

Năm 2017 có 38 tổ chức cơ sở đảng (tỷ lệ 65,5%) và 83/173 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (tỷ lệ 48%) đạt trong sạch vững mạnh; 1.847 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 71%); có 1 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ và 52 đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, nhiều tổ chức, cơ sở đảng của huyện đã triển khai nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đạt một số kết quả thiết thực như mô hình “Chi bộ, cơ quan giúp đỡ thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị”, “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát” hướng đến “3 nhất””… Chỉ tiêu năm 2018, Đảng bộ Phú Ninh phấn đấu kết nạp hơn 150 đảng viên mới, phấn đấu không có tổ chức đảng yếu kém.

ANH ĐÔNG