Năm 2018, Đại Lộc thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 31 đảng viên

NHẬT DUY |

(QNO) - Sáng 8.1, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 44 tổ chức đảng cấp dưới và 47 đảng viên; tiến hành giám sát 46 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; việc thực hiện chính sách người có công; công tác quân sự địa phương; giám sát và phản biện xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng tiến hành kiểm tra, giám sát một số nội dung như: kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; việc thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra tài chính Đảng; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng (khiển trách) và 31 đảng viên vi phạm (khiển trách 26 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên). Trong đó, vi phạm chủ yếu về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, vi phạm chính sách dân số, vi phạm những điều đảng viên không được làm...

NHẬT DUY