Nam Giang phát triển 119 đảng viên mới

VĂN THỦY |

Ngày 8.1, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được địa phương thực hiện đạt hiệu quả, nhất là việc quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Đồng thời giải quyết dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng để định hướng dư luận xã hội đúng đắn, ổn định tình hình ở các địa phương, đơn vị; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đảm bảo  hiệu quả, thiết thực, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy. Trong năm, huyện phát triển 119 đảng viên mới, đạt 132% so với nghị quyết đề ra. Qua đánh giá có 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 44 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

TAGS