Nam Giang triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp

VĂN THỦY |

Sáng 10.10, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Đảng các cấp và hướng dẫn các mặt công tác liên quan đến đại hội cho hơn 100 bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch chuẩn bị, tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2015, hướng dẫn công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện; đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.   

TAGS