Nam Trà My sơ kết giữa nhiệm kỳ khóa XVIII

PHƯƠNG THUẬN |

Huyện ủy Nam Trà My (khóa XVIII) vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền dự hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy đảng Nam Trà My đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân toàn huyện thực hiện khá tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đặt ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 10%; thu nhập bình quân đầu người ước tính 10,5 triệu đồng/năm, tăng gần 6 triệu đồng so với năm 2015; giao khoán bảo vệ rừng cho người dân đạt gần 38.000ha; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phục vụ dân sinh ở vùng sâm; sắp sếp được 13 khu dân cư trong năm 2017…

PHƯƠNG THUẬN