Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

X.NGHĨA |

Sáng 29.10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại trường và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định, từ ngày tái lập tỉnh đến nay, Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và tỉnh. Các đại biểu đã phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất những mô hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng, phát triển cơ sở bồi dưỡng chính trị, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên; công tác phối hợp giữa Trường Chính trị tỉnh với huyện ủy, thành ủy và các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong công tác bồi dưỡng, đào tạo…

X.NGHĨA