Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát

NGUYỄN HƯNG |

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tiên Phước luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, qua đó góp phần tích cực nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng.

Trao kỷ niệm chương cho cán bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.
Trao kỷ niệm chương cho cán bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ huyện Tiên Phước có 52 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 17 đảng bộ và 35 chi bộ cơ sở trực thuộc với hơn 2.500 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Tiên Phước đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Các cấp ủy đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện kiểm tra, xử lý những TCCSĐ và đảng viên vi phạm; công tác giám sát được tăng cường, từng bước phát huy tác dụng trong việc cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm; việc xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng kịp thời, đúng quy định của Đảng, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn huyện.

Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát tại 35 TCCSĐ và 40 đảng viên (trong đó, kiểm tra 19 TCCSĐ, 22 đảng viên; giám sát 15 TCCSĐ, 15 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng). Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại một tổ chức đảng, ba cá nhân, đạt 61% nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa đề ra. UBKT Huyện ủy kiểm tra, giám sát 92 cuộc, đạt 100% kế hoạch năm. Ông Phan Văn Dương - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tiên Phước cho hay: “Qua kiểm tra đảng viên, TCCSĐ khi có dấu hiệu vi phạm đã kết luận rõ đúng, sai một cách khách quan, chính xác, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, giáo dục, giúp cho TCCSĐ và đảng viên nhận thấy hạn chế, khuyết điểm vi phạm để kịp thời khắc phục, sửa chữa, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng”. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã xử lý kỷ luật 2 TCCSĐ và 25 đảng viên. Trong đó, có 1 cấp ủy viên cùng cấp; 2 TCCSĐ (1 khiển trách, 1 cảnh cáo) và 3 đảng viên (1 cảnh cáo, 1 cách chức, 1 khai trừ). UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật 8 đảng viên (khiển trách 4, cảnh cáo 3, khai trừ 1). đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật 7 đảng viên; chi bộ cơ sở xử lý kỷ luật 11 đảng viên; chi bộ dưới cơ sở xử lý kỷ luật 10 đảng viên.

“UBKT Huyện ủy tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương” - ông Phan Văn Dương cho hay.

NGUYỄN HƯNG