Nâng cao năng lực tổ chức cơ sở đảng: Chuyển biến ở Vĩnh Điện

PHẠM NÊN |

Thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 16.4.2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”, những năm qua Đảng bộ phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) đã tạo nên nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng.

Một buổi sinh hoạt với cán bộ đảng viên đương chức (đảng viên 76) của Chi ủy Chi bộ khối phố 2, Vĩnh Điện. Ảnh: T.S
Một buổi sinh hoạt với cán bộ đảng viên đương chức (đảng viên 76) của Chi ủy Chi bộ khối phố 2, Vĩnh Điện. Ảnh: T.S

Đảng bộ phường Vĩnh Điện có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 7 chi bộ khối phố, với 331 đảng viên, phần lớn là cán bộ nghỉ hưu. Nhiều đảng viên dù đã về hưu nhưng vẫn gương mẫu nhận nhiệm vụ do chi bộ phân công, nhất là đảm nhận trọng trách bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng khối phố, trưởng ban công tác mặt trận. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ đảng viên đang công tác ở Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành, hội đoàn thể của phường Vĩnh Điện hầu hết là cán bộ trẻ, nhiều người có trình độ đại học, sau đại học và đã trải qua giai đoạn rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở.

Nâng cao chất lượng nhân lực
Đến năm 2017, cán bộ chuyên trách ở phường Vĩnh Điện đạt 100% trình độ từ THPT, trung cấp chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó 80% có trình độ đại học và sau đại học (3 thạc sĩ). Cán bộ giữ chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND đều có trình độ đại học. Chất lượng cấp ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020 có sự chuyển biến rõ nét, nổi bật có một số cấp ủy trẻ đang đảm nhận các chức vụ chủ chốt và có triển vọng phát triển.

Sau khi có Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy Điện Bàn (nay là Thị ủy) về thực hiện Nghị quyết 13, Đảng bộ phường Vĩnh Điện xác định nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngay từ chi bộ là hết sức quan trọng, nhất là ở chi bộ khối phố. Đảng bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; từng chi bộ thể chế hóa các nghị quyết, chương trình hành động của đảng ủy trong các đợt sinh hoạt chi bộ. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm. Hàng năm, Đảng ủy chỉ đạo chặt chẽ từng chi bộ đánh giá chất lượng chi bộ đảng và đảng viên một cách công khai, dân chủ. Từng chi bộ xây dựng quy chế làm việc của chi ủy, quy định rõ trách nhiệm của bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm giữa chi ủy - ban nhân dân - ban công tác mặt trận khối phố. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Vĩnh Điện còn phân công thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy viên đứng điểm trực tiếp tham gia sinh hoạt với chi bộ khối phố nên kịp thời nắm bắt được tình hình ở cơ sở để có hướng đề xuất tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các nhiệm vụ chung của phường. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đảng ủy phường Vĩnh Điện đã ban hành được nghị quyết chuyên đề về đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị.

Đảng ủy phường Vĩnh Điện xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là hết sức quan trọng. Nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị đầy đủ trong cuộc họp chi ủy, trọng tâm là đi sâu bàn về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời nắm bắt và đánh giá tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thời gian gần đây, các cuộc họp chi bộ định kỳ ở cơ sở trên địa bàn phường còn tập trung triển khai nội dung kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài chi bộ khối phố, Vĩnh Điện còn hình thành chi bộ đảng trong các trường học, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường và Ban quản lý chợ Vĩnh Điện. Các chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ gìn được khối đoàn kết thống nhất trong đảng. Mọi vấn đề thuộc vai trò lãnh đạo tập thể đều được chi bộ bàn bạc thảo luận để đi đến thống nhất trong chỉ đạo thực hiện. Từ khi thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy, trách nhiệm của từng chi bộ và đảng viên có sự chuyển biến tích cực; nhiều đảng viên đã gương mẫu trong việc nhận nhiệm vụ, gương mẫu trong lối sống, gần gũi với nhân dân và đến nay không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật Đảng.

Hàng năm Vĩnh Điện duy trì phát triển 8 - 10 đảng viên mới. Nhiều đảng viên mới đã phát huy tốt, đặc biệt là ở các chi bộ khối phố, trường học, quân sự phường. Thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, chi ủy, các khối phố đã duy trì tốt việc giữ mối liên hệ nơi cư trú của 342 đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó động viên đội ngũ cán bộ đảng viên đương chức đang sinh sống ở địa bàn dân cư ngày càng gần gũi với khối phố và làm đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động ở địa phương.

PHẠM NÊN