Ngành tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2016

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 10.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành 2 hướng dẫn về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Qua theo dõi, việc đánh giá kiểm điểm tập thể và cá nhân đã được cấp ủy các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trước khi kiểm điểm, cấp ủy cấp trên đều có gợi ý nội dung cần kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân; nội dung kiểm điểm được các cấp, các ngành và cá nhân chuẩn bị chu đáo, có bổ sung nội dung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng một cách nghiêm túc. Trong năm 2016, có 1.217/1.221 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, phân loại (chiếm 99,67%). Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh là 66,89%, giảm 5,52% so với năm 2015. Có 3.807/3.857 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được đánh giá, đạt tỷ lệ 98,7%; trong đó chi bộ đạt trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ 66,59%, giảm 7,61% so với năm 2015. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 50.141/57.942 đảng viên, tỷ lệ 86,54%, giảm 1,83% so với năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang cho rằng, trong năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết, kết luận về đổi mới, kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị các cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó, tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, rút ra được các bài học hay, kinh nghiệm quý trong việc tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tinh gọn bộ máy theo hướng hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Cờ thi đua cho 6 tổ chức cơ sở đảng và tặng Bằng khen cho 21 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012 - 2016); tặng Bằng khen cho 160 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 - 2016); tặng Bằng khen chuyên đề cho 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

NGUYÊN ĐOAN