Nhiều chi bộ đảng ở Núi Thành tổ chức xong đại hội

VĂN PHIN |

Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy Núi Thành về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, từ giữa tháng 11.2014 đến nay, nhiều chi bộ đảng trực thuộc 38 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã tổ chức xong đại hội hết nhiệm kỳ.

Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở huyện Núi Thành hoàn thành trước ngày 15.2; đại hội đảng bộ cơ sở hoàn thành từ tháng 4 - 6 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành hoàn thành trong tháng 8.2015.

VĂN PHIN