Nhiều đảng viên bị xử lý kỷ luật qua công tác kiểm tra, giám sát

NGUYÊN ĐOAN |

Tại hội nghị giao ban trực tuyến với các cấp ủy trực thuộc vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, trong tháng 7 công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, cấp ủy các cấp đã tiếp tục tiến hành kiểm tra 46 tổ chức đảng và 63 đảng viên; giám sát 18 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Còn ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới và 60 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, đến nay đã kết luận kiểm tra đối với 26 đảng viên; trong đó, có 23 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (đã kỷ luật 3 đảng viên, không thi hành kỷ luật 20 đảng viên do hết thời hiệu xử lý kỷ luật). Đồng thời tiến hành kiểm tra 44 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra 23 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 29 tổ chức đảng và 36 đảng viên... Cùng với đó, tiếp nhận, xử lý 8 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên; thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống 101 đồng chí phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc diện cấp ủy quản lý. Trong tháng 7, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 20 đảng viên vi phạm (với các hình thức: 17 khiển trách; 2 cảnh cáo và khai trừ 1 trường hợp).