Nhiều đơn vị, địa phương tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

|

Ngày 12.5, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhà trường tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền... Nhiệm kỳ đến, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; có ít nhất 2 giảng viên học nghiên cứu sinh, đến năm 2020 có 90% số giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên... (NGUYÊN ĐOAN)

* Sáng 12.5, tại Đại hội đại biểu lần thứ XIII, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam đặt mục tiêu tập trung thúc đẩy tiến trình đầu tư ứng dụng công nghệ mới, phát triển lưới điện, nhằm cấp điện đến 100% số dân toàn tỉnh với chất lượng điện ngày càng nâng cao, đáp ứng nhu cầu điện cho các thành phần kinh tế; góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp. Đảng bộ phấn đấu nâng cao chất lượng, năng suất lao động, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, công ty và người lao động… (P.G)

* Ngày 12.5, Đảng bộ xã Đại An (Đại Lộc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại An đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV đề ra. Đời sống người dân trên địa bàn xã từng bước được nâng cao, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 23,2 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm 58,75%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 23,22%, nông nghiệp chiếm 18,03%. Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt như điện, trường học, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trạm y tế... được chú trọng đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 26 tỷ đồng (trong đó 1,3 tỷ đồng từ xã hội hóa). Qua 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Đại An đã hoàn thành 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia…  (H.LIÊN - B.LIỄU)

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Duy Thành (Duy Xuyên) tổ chức Đại hội Đảng. Trong 5 năm qua, với vai trò lãnh đạo của đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, Duy Thành đã có đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực; hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng cao, năng suất lúa bình quân luôn đạt trên 65tạ/ha, dẫn đầu toàn huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,6 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 còn 10,4 %, giảm 20% so với năm 2010… (TUYẾT MAI)

* Sáng 12.5, Đảng bộ xã Tiên Ngọc (Tiên Phước) tổ chức Đại hội lần thứ XXV. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2014, Đảng bộ xã Tiên Ngọc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, Tiên Ngọc đã tạo điều kiện cho nông dân vay gần 11 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 220ha vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Địa phương cũng đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 45 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình đồng đội với kinh phí gần 900 triệu đồng. Đồng thời đầu tư nâng cấp, mở mới hơn 7km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 3,7km kênh mương nội đồng… Qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47,58% năm 2010 xuống còn 22,84% năm 2014. (NGUYỄN HƯNG)

* Trước đó, Đảng bộ xã A Vương (Tây Giang) cũng đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, xã A Vương đạt được nhiều kết quả. Tổng thu ngân sách xã đạt gần 19 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2014 đạt 11 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 chiếm 85,75% đến năm 2014 giảm còn 66,81%. Đến nay xã đã hoàn thành 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, nhiệm kỳ qua địa phương phát triển được 39 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 113 người. Hằng năm, có 100% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ… (HIỀN THÚY)