Nhiều tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội

ĐAN NGUYÊN - V.A - HOÀI NHI |

Sáng 14.5, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ cùng 25 đảng viên của 4 tổ đảng trực thuộc dự đại hội. Đại hội đã bầu chi ủy khóa mới gồm 7 đồng chí.

Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nhiệm vụ do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đó, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, phát động đảng viên và quần chúng của đơn vị phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đặc biệt, đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị toàn diện, đồng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy là đơn vị đầu tiên của tỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, giảm từ 5 phòng xuống còn 4 phòng và giảm 9 trưởng phó phòng. Từ năm 2015 - 2019, chi bộ luôn được công nhận trong sạch vững mạnh.

* Sáng qua 14.5, Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh luôn phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Thường trực Hội CCB tỉnh trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, 5 năm qua, toàn tỉnh đã phát triển mới 6.797 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh tính đến tháng 12.2019 là 37.331 hội viên. Các cấp hội trong tỉnh đã thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, khi 5 năm qua đã giảm được 1.817 hộ CCB nghèo và 1.800 hộ CCB cận nghèo... 

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh khóa IV, đồng chí Phan Đình Thông - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.  

* Hôm qua 14.5, Đảng bộ Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức phiên chính thức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Trong 5 năm qua, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ngoài ra, công tác quản lý, giám sát, lập hồ sơ, nghiên cứu khoa học, bảo quản hiện vật kết hợp trưng bày triển lãm, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, xây dựng các chương trình nghệ thuật, quảng bá giá trị di sản cũng được chú trọng. Nhờ vậy, lượng khách đến Mỹ Sơn tăng trung bình hằng năm 13,1%, vượt 6% so với nghị quyết đề ra...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn khóa VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 9 đồng chí, ông Phan Hộ tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

TAGS