Nỗ lực xây dựng Đảng vững mạnh

HOÀI NHI |

Thời gian qua, Huyện ủy Duy Xuyên tập trung chỉ đạo, đề ra những giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Duy Xuyên luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ảnh: H.N
Duy Xuyên luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ảnh: H.N

Những thành quả đáng ghi nhận

Ông Lưu Công Cả - Bí thư Đảng ủy xã Duy Trinh cho biết, để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngoài việc đẩy mạnh công tác giáo dục, thời gian qua Đảng ủy xã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cạnh đó, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nên kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. “Trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ, các cơ sở đảng luôn đảm bảo 3 tính chất là lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. Nền nếp sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương (nay là hướng dẫn số 12), đảm bảo nội dung, thời gian và chất lượng theo quy định, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong năm 2018 có 10/10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 - 3 cuộc. Điều quan trọng nữa là Đảng bộ xã Duy Trinh phát huy tinh thần đoàn kết, nhờ vậy tất cả 10 chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đề ra đều hoàn thành vượt kế hoạch” - ông Cả chia sẻ.

Trong năm 2018, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Xuyên đã tiến hành 204 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và 197 đảng viên. Qua đó, xử lý kỷ luật 29 đảng viên với hình thức khiển trách 23 người, cảnh cáo 4 người và khai trừ ra khỏi đảng 2 trường hợp.   Năm 2019 Huyện ủy Duy Xuyên đặt ra mục tiêu phát triển hơn 100 đảng viên mới; đánh giá xếp loại cuối năm có 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 100% số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên cho hay, xác định công tác giáo dục lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ và đảng viên, nên trong năm 2018 địa phương đã mở 55 lớp với 9.100 học viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, Huyện ủy Duy Xuyên đã tập trung chỉ đạo, xây dựng các đề án sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; sắp xếp lại các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn; thực hiện cấp xã một văn phòng; sáp nhập Trung tâm VH-TT và Đài Truyền thanh - truyền hình; giải thể Phòng Y tế và chuyển giao chức năng - nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực này về Văn phòng HĐND-UBND huyện; chuyển giao chức năng - nhiệm vụ quản lý và tổ chức bộ máy của bộ phận Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa thuộc Trung tâm VH-TT về Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn.

Đồng bộ các giải pháp

Năm 2018 Đảng ủy xã Duy Tân chỉ đặt mục tiêu kết nạp 4 đảng viên mới nhưng vẫn không thể hoàn thành. Nguyên nhân được phân tích là công tác tạo nguồn ở các chi bộ luôn bị động, khi các thôn đang “thưa vắng” đoàn viên thanh niên, vì lực lượng này sau khi học xong THPT thường đi học tại các trường cao đẳng, đại học, số không đi học thì làm ăn xa quê, số thanh niên ở lại địa phương thường chú trọng vào phát triển kinh tế, động cơ phấn đấu chưa tích cực... Ông Trương Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy xã Duy Tân cho biết, để đảm bảo công tác phát triển đảng viên mới, thời gian tới địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của khâu này, coi đây là một giải pháp quan trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Điều quan trọng nữa là cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi bộ để thu hút, tạo động lực cho thanh niên phấn đấu vào Đảng.

Theo ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên, năm 2019 này địa phương sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời coi trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ và đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, xem đây là việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. “Thời gian tới, Huyện ủy Duy Xuyên cũng sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung đề án quy hoạch cán bộ nhằm tạo bước đột phá trong công tác này. Trọng tâm là khâu đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để tạo nguồn cán bộ chuyên sâu về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và chuẩn bị nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025” - ông Mạnh thông tin.

HOÀI NHI