Nông Sơn hợp nhất văn phòng cấp xã

HÀN GIANG - PHAN VINH |

Thống nhất các văn phòng cấp xã về một đầu mối để tinh giản biên chế, tăng cường công tác phối hợp, tham mưu… là những kỳ vọng của Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn khi xây dựng Đề án Văn phòng giúp việc chung ở xã trên địa bàn. Dự thảo này đã và đang được tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Thường trực Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án Hợp nhất các văn phòng cấp xã. Ảnh: G.V
Thường trực Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án Hợp nhất các văn phòng cấp xã. Ảnh: G.V

Cần có cơ chế cho người dôi dư

Ông Huỳnh Bá Cường - Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, từ năm 2015 địa phương đã tổ chức mô hình văn phòng chung cấp xã với 6 cán bộ, trong đó có 3 cán bộ chuyên trách và bố trí 1 cán bộ phụ trách Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm công tác tuyên giáo, bố trí 1 cán bộ phụ trách Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kiêm công tác dân vận, hiện nay còn thiếu 1 cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng. Ông Cường còn cho hay, hiện xã có 12 cán bộ bán chuyên trách; qua làm việc với đội ngũ này, đã có 4 người tự nguyện xin nghỉ việc. Ông Cường nói, việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy tại địa phương thuận lợi vì nền tảng đã có và cán bộ, đảng viên đồng thuận cao. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Quế Phước cũng bày tỏ băn khoăn đối với các trường hợp dôi dư sau khi dự thảo đề án được thống nhất thông qua và triển khai thực hiện. “Mong huyện, tỉnh sớm có cơ chế hỗ trợ hợp lý đối với các trường hợp dôi dư, vì hầu hết những người này đều có thời gian dài công tác, cống hiến cho sự phát triển của địa phương. Mặt khác, khi dự thảo đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 809 của tỉnh thống nhất và đi vào thực hiện, lãnh đạo huyện, các phòng ban của huyện cần xuống cơ sở để động viên, chia sẻ, cùng phối hợp với lãnh đạo địa phương làm tốt công tác tư tưởng cho anh em” - ông Cường kiến nghị.

Nói về dự thảo đề án, ông Lê Đức Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Quế Lâm cũng cho rằng, thực hiện hợp nhất Văn phòng HĐND - UBND xã và Văn phòng Đảng ủy xã như dự thảo đề án của Huyện ủy Nông Sơn là yêu cầu cần thiết, phù hợp với thực tiễn. Ông Thịnh đề nghị cần xây dựng lộ trình thực hiện việc hợp nhất hiệu quả, phấn đấu hoàn thành trước năm 2020; phải gắn việc thực hiện với bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, trang thiết bị, phương tiện, phòng làm việc để văn phòng hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn so với khi chưa hợp nhất. Cũng như nhiều lãnh đạo xã, ông Thịnh kiến nghị cấp trên cần nghiên cứu và sớm có cơ chế hỗ trợ, động viên đối với trường hợp dôi dư. Góp ý và dự thảo đề án của Huyện ủy Nông Sơn, bà Hồ Thị Hoàng Nga - Bí thư Đảng ủy xã Quế Ninh nói, trong tổ chức bộ máy, đề án chỉ cần quy định văn phòng hợp nhất không bố trí quá 6 người, còn bố trí như thế nào nên để địa phương chủ động tính toán, lựa chọn người thật sự có năng lực dựa trên cơ sở đánh giá cán bộ. Địa phương nếu chọn được người có năng lực thì có thể bố trí ít cán bộ hơn nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vấn đề là mức lương phải đảm bảo được đời sống của họ.

Vì việc mà bố trí người

 “Khó khăn lớn nhất là chọn cho được người có năng lực, đạo đức, có uy tín, chứ không chọn người theo cảm tính. Thường trực đảng ủy các xã cần nhất quán tinh thần vì việc mà bố trí người, chứ không phải vì người mà bố trí việc, làm hết sức công khai, minh bạch. Đối với các trường hợp cán bộ dôi dư, hy vọng tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ phù hợp”
(Ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn)

Qua khảo sát và đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Nông Sơn, ngoài bất cập về tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ của cán bộ văn phòng cấp xã chưa có sự thống nhất. Mỗi xã đang làm theo một cách, chưa phát huy được năng lực của từng cá nhân, chưa tạo được cơ chế cộng sự trong công việc. Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã có khối lượng công việc nhiều nhưng tiền lương thấp. Huyện đã kiến nghị nhiều lần nhưng cán bộ văn phòng cấp ủy vẫn chưa được Nhà nước bố trí vào chức danh cán bộ chuyên trách hoặc công chức cấp xã. Ông Đỗ Đức Huynh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nông Sơn nói, sau khi hợp nhất các văn phòng cấp xã, cán bộ phụ trách theo dõi công tác đảng sẽ kiêm cán bộ Tổ chức Đảng ủy - Tổ trưởng tổ văn phòng (do công chức văn phòng - thống kê phụ trách). “Theo tinh thần của dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ (đang được Chính phủ đưa ra lấy ý kiến góp ý - PV), việc xây dựng dự thảo nhằm tạo ra tính linh hoạt, chủ động cho các địa phương trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ, thực hiện nghiêm việc tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm mạnh số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tăng cường bố trí cán bộ kiêm nhiệm. Do đó, dự thảo Đề án Văn phòng giúp việc chung ở xã của Huyện ủy Nông Sơn xuất phát từ mong muốn tìm ra hướng đi mới, mô hình mới để bắt kịp những thay đổi về mặt cơ chế là nhiệm vụ cần thiết, phù hợp với thực tế” - ông Huynh chia sẻ.

Ngoài việc tinh giản biên chế một cách rõ rệt (trước mắt giảm 4 người), việc thực hiện hợp nhất văn phòng cấp xã được Huyện ủy Nông Sơn kỳ vọng sẽ tạo ra tính chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng suất làm việc của cán bộ văn phòng khi thống nhất về một đầu mối. Ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho hay, khi dự thảo đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 809 của tỉnh thông qua, huyện sẽ thực hiện thí điểm tại 3 xã Quế Lâm, Quế Phước, Quế Trung, đến quý III-2019 tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, qua đó hoàn chỉnh đề án để triển khai trong toàn huyện. Nông Sơn phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ thực hiện hoàn thành đề án.

HÀN GIANG - PHAN VINH