Nông Sơn hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện

MINH THÔNG - TÂM LÊ |

Huyện ủy Nông Sơn có 45 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Từ cuối tháng 1.2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Quế Lộc và Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức đại hội trước, sau đó tiến hành rút kinh nghiệm để các chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội thành công, theo đúng kế hoạch. Đến ngày 4.6, cả 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Đại hội Đảng bộ xã Quế Lộc (Nông Sơn) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: M.T
Đại hội Đảng bộ xã Quế Lộc (Nông Sơn) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: M.T

Ông Đỗ Đức Huynh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nông Sơn cho hay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện.

Công tác tuyên truyền đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từng đại hội cơ sở đã bầu đủ số lượng ủy viên ban chấp hành theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia BCH khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.  Đại hội cấp cơ sở đã bầu được 174 đồng chí vào cấp ủy cơ sở. Trong đó, cấp ủy đương nhiệm cơ cấu lại trúng cử chiếm 76,4%; nữ chiếm 17,2%; dưới 35 tuổi chiếm 10,3%.

Ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho biết, nét mới của đại hội cơ sở đợt này là BCH đương nhiệm đã chuẩn bị rất kỹ văn kiện đại hội, các nội dung phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương. Trong đó, nêu cụ thể những mục tiêu, chỉ tiêu, thời gian thực hiện, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới… Thành công của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Nông Sơn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, đến thời điểm này, Nông Sơn đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 4 và tiếp tục tiếp thu các góp ý để hoàn chỉnh. Về công tác chuẩn bị nhân sự cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ các bước về quy trình nhân sự tái cử, giới thiệu nhân sự ứng cử lần đầu đảm bảo đúng quy định. Đối với các điều kiện khác, huyện cũng đang khẩn trương báo cáo và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để Nông Sơn tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện vào cuối tháng 7 đầu tháng 8.2020” - ông Bình nói.

TAGS