Nông Sơn: Tuyên dương 18 tập thể và 31 cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng

MINH THÔNG |

Huyện ủy Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 339 tỷ đồng (tăng 12,3%), thu ngân sách do huyện quản lý gần 10 tỷ đồng (đạt 186% kế hoạch) và tổng vốn đầu tư phát triển 256 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 52,87% (giảm 3%)... Đến nay toàn Đảng bộ huyện có 24 tổ chức cơ sở đảng với 1.123 đảng viên; trong đó, năm 2013 kết nạp được 71 đảng viên mới, đạt 101% kế hoạch. Dịp này, có 18 tập thể và 31 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 3 năm liền, 5 năm liền; và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2013…

MINH THÔNG