Nửa nhiệm kỳ và những thành quả ấn tượng

DOÃN THÀNH TRÍ (thực hiện) |

Gần đây Báo Quảng Nam đã thực hiện các chuyên đề, loạt bài nhằm góp phần nhìn nhận, đánh giá lại kết quả thực hiện 3 mũi đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định. Hôm nay 18.10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 16 đánh giá nửa chặng đường của nhiệm kỳ Đại hội. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dành cho Báo Quảng Nam cuộc trao đổi xung quanh việc thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2015.

- Thưa đồng chí Bí thư, nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Quảng Nam đã có những chuyển biến khá toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đồng chí, đâu là những thành quả nổi bậc nhất?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải: Có thể thấy, nửa nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã tích cực thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ XX đề ra trong một điều kiện hết sức khó khăn, do tình hình quốc tế và trong nước không ổn định. Tuy nhiên, những kết quả mà Quảng Nam đạt được là hết sức phấn khởi. Trước hết, chúng ta đã duy trì được tốc độ phát triển kinh tế tương đối cao. So với bình quân chung trong cả nước, Quảng Nam ở trong nhóm tốc độ phát triển cao (trên 10%) trong mấy năm vừa qua. So với mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đây là chuyển biến tích cực, thể hiện ở tốc độ phát triển nhanh của khu vực công nghiệp, du lịch - dịch vụ, sự phát triển ổn định của khu vực nông nghiệp. Chúng ta đã xây dựng được nhiều thương hiệu, sản phẩm và phát triển ngành kinh tế theo hướng sản xuất công nghiệp, giải quyết lao động, tạo việc làm cho nhiều lao động. Nhờ đó, thu ngân sách của Quảng Nam cũng được xếp vào nhóm cao trong cả nước. Chúng ta đã phấn đấu từ một tỉnh thu ngân sách thấp, chủ yếu dựa vào ngân sách trung ương, đến nay đã cân đối xấp xỉ 50%, và đang ở trong nhóm 1 trong 15 tỉnh có mức thu ngân sách cao trong cả nước. Nguồn thu ngân sách của Quảng Nam có thể nói là khá vững chắc từ sản xuất, đầu tư phát triển đúng hướng. Đây là cố gắng lớn của tỉnh.

Một kết quả nổi bật nữa mà Quảng Nam đạt được là công tác xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh, đạt và vượt tốc độ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Trong thời gian ngắn, Quảng Nam đã xóa 18.000 nhà tạm là thành quả nổi bật rất đáng được ghi nhận. Điều đó còn cho thấy bên cạnh việc đầu tư mạnh trên lĩnh vực kinh tế, kết quả tăng trưởng còn được ghi nhận ở việc tích cực thực hiện các mục tiêu vì an sinh xã hội. Việc đưa các trung tâm y tế lớn của trung ương, địa phương vào hoạt động, hệ thống y tế cơ sở được nâng cấp đã góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn trước; hệ thống trường lớp cũng dần nâng cấp, đạt chuẩn, hoạt động ổn định hướng đến đào tạo chất lượng cao; đồng thời các hoạt động văn hóa càng có chiều sâu và ngày càng được phát huy.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng cũng có nhiều thành quả quan trọng thông qua việc tích cực phát triển đội ngũ đảng viên mới, nâng dần tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thi công cầu Cửa Đại. Ảnh: CÔNG TÚ
Thi công cầu Cửa Đại. Ảnh: CÔNG TÚ

- Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả đã đạt được?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải: Nhìn lại kết quả của nửa nhiệm kỳ, có thể thấy rằng chúng ta đã nỗ lực rất nhiều trong điều kiện có nhiều thách thức. Cụ thể, đó là nền kinh tế vĩ mô chưa ổn định, các nguồn đầu tư giảm sút ở khu vực nhà nước và tư nhân do tình hình tài chính, tín dụng khó khăn; sức tiêu thụ của thị trường giảm sút; do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu đến kinh tế trong nước. Tuy nhiên, có những thuận lợi cơ bản như chúng ta biết kế thừa các thành quả của nhiệm kỳ trước trong đầu tư, phát triển và cũng mạnh dạn khẳng định là đã đầu tư đúng hướng vào lĩnh vực công nghiệp, du lịch - dịch vụ. Thuận lợi cơ bản nữa là đã thu hút các nhà đầu tư tâm huyết trong nước. Thắng lợi lớn nhất trong thu hút đầu tư của Quảng Nam, đó là thời gian qua tuy chúng ta không có nhiều nhà đầu tư lớn ngoài nước, nhưng các nhà đầu tư lớn trong nước tiếp tục chọn Quảng Nam để đầu tư như Dr.Thanh… Cạnh đó, yếu tố thiên thời cũng là thuận lợi cơ bản, những năm vừa qua, Quảng Nam dù có ảnh hưởng một số đợt hạn hán, động đất ở thủy điện Sông Tranh nhưng về cơ bản ít gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, nông nghiệp ổn định, nông dân đỡ vất vả hơn. Ở miền núi, dù khó khăn nhưng chúng ta đã tập trung nhiều chương trình đầu tư phát triển hạ tầng, an sinh xã hội, nâng cao năng lực cộng đồng… Đó là kết quả của việc huy động sức mạnh nội lực, từ sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong thời gian qua cũng cho thấy vai trò, trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu đơn vị, tổ chức ngày càng nâng cao. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được kịp thời giải quyết như quản lý tài nguyên rừng, quản lý đất đai và ngân sách, giải quyết nạn ô nhiêm môi trường… Việc tập trung mạnh trong công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… đã xây dựng lòng tin trong quần chúng, đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng ở cấp cơ sở.

Một số hạn chế cần khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại

- Tính liên kết vùng trên lĩnh vực kinh tế của khu vực miền trung còn yếu; thị trường nội địa khu vực còn hạn chế; đầu tư trong khu vực dân doanh tại chỗ chiếm vị trí đáng kể; kinh tế biển (đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến…) chưa được đầu tư đúng mức.
- Công tác thẩm định dự án, lựa chọn nhà đầu tư, kiểm soát môi trường chưa mạnh.
- Sự phát triển thủy điện để lại nhiều hậu quả chưa được giải quyết rốt ráo.
- Khách du lịch tăng, nhiều mô hình du lịch truyền thống thu hút nhưng cơ sở hạ tầng du lịch chưa hoàn thiện, sản phẩm chưa đa dạng; việc thu hồi các dự án du lịch không triển khai còn chậm.
- Thiếu y bác sĩ, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh chưa cao; hệ thống giáo dục mầm non cần tiếp tục củng cố.
- Xây dựng nông thôn mới còn mang tính phong trào, nặng hình thức, chưa tạo thành phong trào rộng khắp, mạnh mẽ trong toàn dân.
(Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải)

Nửa nhiệm kỳ qua, Quảng Nam đón nhiều chuyến thăm của lãnh đạo Trung ương, trong đó có chuyến thăm của các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chummaly Saynhasone. Các đồng chí đều rất ấn tượng với tốc độ phát triển của Quảng Nam, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp đã sản xuất nhiều sản phẩm mang thương hiệu tầm cỡ quốc tế, giải quyết lượng lớn việc làm cho người lao động… Và cả hai vị Tổng Bí thư đều đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân; sự sáng tạo trong lao động, phát triển của người Quảng Nam.

- Thưa đồng chí, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định 3 mũi đột phá cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc cần làm tiếp theo đối với các đột phá là này là gì?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải: Việc cần thiết là tập trung vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thời gian qua, Quảng Nam đã hoàn thành một số tuyến giao thông đi miền núi, nâng cấp một số đoạn quốc lộ 1, và vẫn cần tiếp tục tập trung phát triển giao thông nông thôn; nâng cấp, kết nối các tuyến vùng đông với vùng tây để tạo tiền đề cho phát triển. Tiếp đó là đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, củng cố, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống trường lớp, nhất là khu vực miền núi.

Về đào tạo nguồn nhân lực, chúng ta tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt tập trung cho lĩnh vực y tế. Y, bác sĩ phải được đào tạo đủ, chuyên môn cao để sử dụng hiệu quả trang thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn. Cạnh đó, cần quan tâm đến công tác đào tạo nghề để giải quyết việc làm số lượng lớn cho học sinh mới ra trường; phân bổ các dịch vụ - công nghiệp để phân bổ nhân lực về các khu, cụm công nghiệp.

Về thu hút đầu tư, Quảng Nam cần xây dựng môi trường đầu tư theo quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác giải phóng mặt bằng; tiếp tục tạo cơ chế, chính sách thu hút nhà đầu tư vào địa phương, tổ chức vùng nghiên liệu... Có như vậy mới tạo được việc làm, tạo nguồn thu ngân sách và ngày càng có thêm nhiều sản phẩm có thương hiệu…

- Xin cám ơn đồng chí!

DOÃN THÀNH TRÍ (thực hiện)