Núi Thành sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện

VĂN PHIN |

Đến nay, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Núi Thành đã hoàn thành tổ chức đại hội, đảm bảo điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII dự kiến diễn ra cuối tháng 6.2020. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội trước rút kinh nghiệm cho khối địa phương cấp huyện.

Tuyên truyền trực quan đại hội đảng ở Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
Tuyên truyền trực quan đại hội đảng ở Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Hoàn tất đại hội đảng cơ sở

Tính đến ngày 21.5, Đảng bộ huyện Núi Thành đã có 17/17 đảng bộ xã, thị trấn, 4 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và 40 chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ xã Tam Xuân 2 được chọn tổ chức đại hội trước rút kinh nghiệm cho khối xã, thị trấn; Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện được chọn tổ chức rút kinh nghiệm cho đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Đảng bộ xã Tam Giang tổ chức thí điểm bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư tại đại hội.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của đảng viên, hầu hết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở ở huyện Núi Thành đã thực hiện tốt 4 nội dung đề ra: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng cấp trên.

Bám sát nội dung Chỉ thị số 35/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Núi Thành, các đảng bộ, chi bộ đã triển khai sớm chu đáo từng bước cho đại hội, từ việc dự thảo báo cáo chính trị, lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân đến công tác chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền cho đại hội. Trong đó, các đảng bộ, chi bộ đặc biệt chú trọng đến công tác bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức và phù hợp với cơ cấu, thành phần, đảm bảo tỷ lệ nữ…

Đồng thời các đại hội cũng chú tâm đầu tư trí tuệ để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại các đại hội, nhiều báo cáo tham luận trên các lĩnh vực thuộc tổ chức mặt trận, đoàn thể, xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính quyền... đã bổ sung, minh họa sinh động cho báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 5 năm qua.

Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện

Từ những kết quả đạt được tại các đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ huyện Núi Thành đang gấp rút chuẩn bị các bước còn lại để tổ chức đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 6 này theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Theo kế hoạch, số lượng đại biểu chính thức được triệu tập tại đại hội là 298 người; trong đó đại biểu đương nhiên là 43, đại biểu chính thức được bầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy là 255 đồng chí.

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành diễn ra thành công, nhiều ngày qua, các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể trong toàn huyện tăng cường công tác tuyên tuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: trên hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, băng rôn, khẩu hiệu, băng ngang đường…, trang trí ở khắp nơi trên địa bàn huyện, tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị ở cơ sở.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện của đại hội đảng các cấp, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết, một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII là công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử vào ban chấp hành khóa mới. Huyện ủy Núi Thành đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ quán triệt tầm quan trọng của quy trình giới thiệu nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII. Qua đó, Huyện ủy Núi Thành thực hiện quy trình đủ 5 bước, giới thiệu 47 đồng chí để bầu 42 đồng chí (kể cả cán bộ tỉnh luân chuyển về) vào ban chấp hành khóa mới.

TAGS