Phát huy vai trò lãnh đạo

NGUYỄN THANH HẢO |

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan của tỉnh (gọi tắt là Đảng bộ Khối) luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Với tinh thần đó, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) hai cấp lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ trên, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TIÊN
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TIÊN

Đảng bộ Khối gồm các tổ chức đảng ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, có vai trò quan trọng về lãnh đạo đảng viên, cán bộ, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng viên trong Đảng bộ Khối hầu hết được đào tạo cơ bản, giàu trách nhiệm. Là tổ chức đảng tương đương cấp huyện, thành phố nhưng không có chính quyền cùng cấp, để hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Khối luôn coi kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tích cực, góp phần đưa công tác đảng vào nền nếp, chất lượng.

Nhận rõ yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra trong tình hình mới, cấp ủy các cấp đã tăng cường giáo dục, hướng dẫn nghiệp vụ nên nâng cao nhận thức, thực hiện đạt kết quả tốt. Hằng năm, cấp ủy và UBKT Đảng ủy hai cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra; nội dung kiểm tra phong phú, phương thức thực hành phù hợp với nhiệm vụ về xây dựng Đảng từng năm. Trong thực hiện đã khắc phục đáng kể tình trạng cấp ủy khoán trắng công tác kiểm tra cho UBKT cùng cấp; các mặt công tác ở cơ sở nhìn chung được kiểm tra, giám sát và có tác dụng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm đúng mức, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Nhờ coi trọng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nên công tác này ổn định, phát triển theo hướng tích cực. Nhiều năm liền, UBKT Đảng ủy Khối dẫn đầu cụm thi đua của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, năm 2012 vinh dự được nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ. Năm 2013, tính đến đầu tháng 10, các tiêu chí đề ra trong năm đều thực hiện vượt, đã kiểm tra 3 tổ chức đảng cấp dưới, 15 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm minh.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng, gần 3.200 đảng viên; Ủy viên UBKT hai cấp có 116 đồng chí. Từ năm 1997 đến nay, tổ chức đảng các cấp trong đảng bộ đã kiểm tra, giám sát 3.907 cuộc (trong đó, Đảng ủy Khối kiểm tra 127 cuộc); kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm 51 cuộc; xử lý kỷ luật 11 tổ chức đảng, 141 đảng viên.

Đảng ủy Khối đã tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Có thành tích đó là nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy và tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó phải kể đến tinh thần, trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tiêu biểu như các Đảng ủy trường Kinh tế - kỹ thuật, Cục Hải quan, Sở GTVT, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Sở NN&PTNT, Kho bạc, Sở Công thương, Sở GDĐT; các Chi bộ UBKT Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin - truyền thông…

Dù có nhiều cố gắng nhưng công tác kiểm tra trong Đảng bộ Khối có lúc, có nơi vẫn còn đại khái, chất lượng chưa cao; một số lĩnh vực có tính nhạy cảm như quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công, đầu tư, cấp phép, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… chưa đặt vấn đề kiểm tra đúng mức nên có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng xây dựng Đảng. Ngoài ra, công tác kiểm tra ở một số tổ chức cơ sở đảng vẫn chưa chặt chẽ, thiếu tính giáo dục, tính chiến đấu vẫn còn là hạn chế. Để khắc phục những vấn đề nêu trên, thời gian tới UBKT các cấp cần tích cực tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt kỹ các chủ trương của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. UBKT Đảng ủy Khối thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, giúp cấp dưới hiểu và thực hành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường khảo sát, giám sát hoặc qua giao ban để hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tổ chức đảng các cấp cần gắn công tác kiểm tra với các yêu cầu nhiệm vụ khác để nhìn nhận, thực hiện toàn diện hơn nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ, trọng tâm là xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cấp. Nội dung kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm, tập trung những mặt hạn chế, nổi cộm, giúp đối tượng được kiểm tra khắc phục thiếu sót, nâng cao nhận thức, chất lượng hoạt động. Kiểm tra, giám sát tiến hành theo quy định, trong đó chú ý đến thẩm định kỹ để kết luận đúng, giúp đối tượng được kiểm tra nhận thức, thực hiện nhiệm vụ sau kiểm tra tốt hơn. Tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, cốt yếu của kiểm tra vi phạm để nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; quy trình, thủ tục kiểm tra dấu hiệu vi phạm chặt chẽ; chưa thẩm định thì không kết luận và có sai phạm thì không bỏ qua. Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cần coi trọng tính giáo dục, phát huy yếu tố văn hóa trong công tác này; mặt khác, đội ngũ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải công tâm, khách quan, bản lĩnh, luôn lắng nghe, thấu hiểu.

NGUYỄN THANH HẢO