Phép thử từ nghị quyết của Tỉnh ủy

HÀN GIANG |

Một trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xác định đó là đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng. Trên tinh thần đó, thời gian qua, nhiều tập thể cấp ủy đã được gợi ý kiểm điểm nội dung thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 16.4.2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy là một trong các nội dung được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại các địa phương mới đây. Ảnh: NG.ĐOAN
Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy là một trong các nội dung được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại các địa phương mới đây. Ảnh: NG.ĐOAN

Bám sát Nghị quyết 13

Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lãnh đạo phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm bức xúc trong nhân dân để tập trung giải quyết, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Hàng năm, địa phương tổ chức nhiều diễn đàn, buổi đối thoại với nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội, như các diễn đàn góp ý cho đội ngũ cán bộ, công chức; cán bộ, chiến sĩ công an phường; đội ngũ giáo viên; đối thoại lắng nghe ý kiến nhân dân trên lĩnh vực giải phóng mặt bằng, tái định cư... Qua đó lãnh đạo địa phương kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện, hành vi chưa tốt của cán bộ, công chức, người lao động trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị cấp trên giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Khi nói đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, ông Trương Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy phường An Mỹ cho hay, việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của nghị quyết cho cán bộ, đảng viên của phường triển khai đúng theo kế hoạch, thời gian đề ra. Việc viết thu hoạch sau khi học tập nghị quyết được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy phường được Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ gợi ý kiểm điểm về vai trò của tập thể cấp ủy trong việc triển khai Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy. “So với 13 xã, phường của thành phố, An Mỹ có tỷ lệ đảng viên đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt ở khối phố khá cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Nghị quyết 13 còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt. Thẳng thắn đánh giá các ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết này, tập thể cấp ủy phường đã tập trung bàn bạc giải pháp để thực hiện tốt hơn. Theo đó, bên cạnh làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019 ở cơ sở, địa phương cũng xác định sẽ mạnh dạn thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng khối phố theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ; trước mắt sẽ triển khai thí điểm tại 3 khối phố. Một giải pháp nữa chính là, địa phương sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc phân công đảng viên tham gia phụ trách các chức danh chủ chốt tại khối phố. Việc thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy tại địa phương có đạt như kế hoạch đề ra hay không cũng chính là phép thử đối với người đảng viên phường An Mỹ hiện nay” - ông Trương Ngọc Hải chia sẻ.

Hướng đến nhất thể hóa chức danh

Vừa qua, Đảng ủy xã Tam Xuân 1 được Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành gợi ý kiểm điểm bổ sung nội dung về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy tại địa phương. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm này, đảng ủy xã đã tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể đối với việc thực hiện Nghị quyết 13 tại đảng bộ xã trong năm 2017. Theo bà Hồ Thị Nhung - Thường trực Đảng ủy xã Tam Xuân 1, địa phương xác định trước hết là phải đánh giá đúng thực trạng chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc, nhất là chi bộ thôn; tỷ lệ đảng viên đảm nhận các chức vụ ở thôn; nguồn phát triển đảng viên ở từng chi bộ. Từ đó, đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, sát với đặc điểm, tình hình của từng loại hình chi bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 13. Theo mục tiêu đề ra, đến cuối năm 2017, Tam Xuân 1 phấn đấu phải đạt tỷ lệ đảng viên đảm nhiệm chức vụ trưởng thôn từ 36% trở lên; chức danh phó trưởng thôn kiêm thôn đội trưởng là đảng viên đạt từ 85% trở lên; chức danh trưởng ban công tác mặt trận thôn là đảng viên đạt từ 50% trở lên; bí thư chi đoàn thanh niên là đảng viên đạt từ 95% trở lên...

Theo kế hoạch, dự kiến đến hết tháng 5.2017 Tam Xuân 1 phải hoàn thành đại hội chi bộ ở cơ sở. Bà Hồ Thị Nhung cho hay, tại các chi bộ thôn, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội được thực hiện rất kỹ lưỡng, chọn cho được người có uy tín, năng lực và có kỹ năng công tác quần chúng. Quan điểm của địa phương là phải chọn được nhân sự có khả năng đảm đương tốt các nhiệm vụ tại cơ sở, đưa phong trào phát triển. Đối với các địa phương có đủ điều kiện, Tam Xuân 1 cũng mạnh dạn cho thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn theo tinh thần Đề án 03 của Huyện ủy Núi Thành và Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ. “Trong thời gian tới, Đảng ủy Tam Xuân 1 sẽ tăng cường phân công đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ ít đảng viên. Gắn với việc tạo nguồn phát triển đảng trong các chức danh chủ chốt ở thôn, các chi bộ có kế hoạch phân công đảng viên có điều kiện, khả năng để đảm nhận các chức danh chủ chốt thôn, tổ trưởng tổ đoàn kết. Các trường hợp phải thực hiện chế độ bầu cử thì tổ chức đảng giới thiệu đảng viên tham gia ứng cử. Các tổ công tác của đảng ủy xã về chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường đi cơ sở đôn đốc việc thực hiện, thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ để phối hợp thực hiện đạt kết quả. Các đồng chí đảng ủy viên được phân công đứng điểm chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nghị quyết này tại chi bộ mình phụ trách; cuối năm liên hệ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của từng đảng ủy viên gắn với đánh giá phân loại cán bộ, công chức, đảng viên” - bà Nhung nói.

HÀN GIANG