Phú Ninh chuẩn bị chặt chẽ đại hội đảng các cấp

ANH ĐÔNG |

Công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đang được huyện Phú Ninh triển khai đảm bảo kế hoạch và các quy định theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Tam Thái - đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh chọn tổ chức điểm Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: V.ANH
Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Tam Thái - đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh chọn tổ chức điểm Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: V.ANH

Chặt chẽ từ cơ sở

Theo Bí thư Huyện ủy Phú Ninh - Nguyễn Phi Thạnh, trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp.

Về đại hội chi bộ ở cơ sở và đại hội cấp cơ sở, đến nay 128/128 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo quy định.

Ở cấp xã, 11/11 đảng ủy xã, thị trấn đã thành lập các tiểu ban văn kiện, tiểu ban phục vụ và tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, 56/56 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đề cương chi tiết và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, trong đó có 11/11 xã, thị trấn hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và đã gửi lấy ý kiến tham gia theo quy định. 

Thực hiện quyết liệt 4 nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho biết, huyện sẽ tập trung thực hiện quyết liệt 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ đi đôi với liên kết phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng công nghệ cao, hiện đại, bền vững. Phát huy dân chủ cơ sở và vai trò chủ thể của nhân dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và tham gia của các tổ chức kinh tế - xã hội quyết tâm xây huyện, xã nông thôn mới phát triển bền vững. Tập trung đầu tư đồng bộ, phát triển thị trấn Phú Thịnh đạt một số tiêu chí đô thị loại IV và hình thành đô thị loại V ở một số trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn. 

Đối với Đảng bộ xã Tam Thái - đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm theo quy định của Điều lệ Đảng, đến nay đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và đã gửi lấy ý kiến tham gia góp ý lần 3 (đã gửi lấy ý kiến của các chi bộ trực thuộc; thường trực Mặt trận và ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội xã và Tổ công tác của Huyện ủy đứng điểm chỉ đạo đại hội tại xã Tam Thái).

Về nhân sự đã dự kiến số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, nhân sự bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND và nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ xã vào ngày 24 - 25.3.2020. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn thành những khâu quan trọng, nhất là công tác xây dựng dự thảo văn kiện chính trị và phương án nhân sự. Xã đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đến nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng. Đồng thời đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện phát hành tập sách Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975 - 2015 trước thềm đại hội đảng bộ.

Kiện toàn nhân sự

Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội. Đồng thời thành lập các tiểu ban, ban hành kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban phục vụ đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung rà soát, củng cố kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt; sắp xếp, bổ sung đội ngũ lãnh đạo quản lý. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến nay, huyện đã tiến hành củng cố, kiện toàn bổ sung và bổ nhiệm lại đối với 14 trường hợp là trưởng/phó phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tiến hành bổ sung 2 ủy viên UBND huyện, điều động 2 cán bộ chủ chốt cấp xã về công tác tại huyện…

Về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đến nay 76/76 đồng chí có trong danh sách quy hoạch cấp ủy huyện đã được rà soát, thẩm tra về lịch sử chính trị và kết luận đủ về tiêu chuẩn chính trị. Qua rà soát có 28/33 cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Huyện ủy Phú Ninh hiện đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; HĐND, UBND huyện 2016 - 2021, 2021 - 2026; báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với các phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Liên quan đến công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp, Phú Ninh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến thống nhất để Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình đề nghị chỉ định đồng chí trưởng công an xã, thị trấn vào cấp ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TAGS