Phước Sơn kiểm tra, xử lý kỷ luật nhiều đảng viên

N.Đ |

Ông Đoàn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phước Sơn cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng, 24 đảng viên và giám sát 5 tổ chức đảng cùng 10 đảng viên thuộc diện huyện ủy quản lý. Bên cạnh đó, đảng ủy cơ sở đã triển khai kiểm tra đối với 31 tổ chức đảng và 14 đảng viên; giám sát 20 chi bộ trực thuộc và 16 đảng viên thuộc diện đảng ủy quản lý. Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 1 tập thể chi ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ xã với hình thức khiển trách do thực hiện chưa nghiêm túc quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở cũng đã quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 35 trường hợp đảng viên vi phạm.

Cũng theo ông Thông, thực hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Phước Sơn đã tiến hành kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng, 7 đảng viên. Qua kiểm tra đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở; kết luận có 5 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra 4 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khai trừ Đảng 1 trường hợp; đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 trường hợp; đề nghị chi bộ kiểm điểm cảnh cáo theo quy định 1 trường hợp; 1 trường hợp không có cơ sở, bằng chứng xác thực.

N.Đ